Väänänen Väinö

Nimike/asema:

Kunnanvaltuutettu

Puolue:

Suomen Keskusta

Toimielin:

Maankäyttö ja kaavoitusjaoston puheenjohtaja

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

Ei ole

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Ei ole

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Eläkeläinen

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Ei ole

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

Ei ole

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Ei ole

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Muhoksen RHY:n Laitasaaren osakaskunnan Oulujokivarren kalastusalue hallituksien puheenjohtaja

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Ei ole

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

Kirkkoneuvoston varajsen

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

Ei ole

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

Ei ole

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Ei ole