Syvävirta Jukka

Nimike/asema:

Kunnanjohtaja

Puolue:

Viranhaltija

Toimielin:

Muhoksen kunta

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

Pohois-Pohjanmaan liiton maakunnallisen hyvinvoinnin yhteistyöryhmän varapuheenjohtaja.

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Ei sidonnaisuuksia

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön hallituksen jäsenyys. Lisäksi em. säätiön konsernin alaisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenyys ( Rokuan kuntoutus Oy, Kiinteistö oy Rokuan kylpylähotelli, Kiinteistö Oy Rokuan uusi kylpylä Oy, Rokuan lomakeskus Oy, Kiinteistö Oy Kajaanin kuntotalo Oy, Oulun Mediterapia Oy )

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

Rokuan terveys- ja kuntouttamissäätiön hallituksen jäsenyys. Lisäksi em. säätiön konsernin alaisten osakeyhtiöiden hallitusten jäsenyys ( Rokuan kuntoutus Oy, Kiinteistö Oy Rokuan kylpylähotelli, Kiinteistö Oy Rokuan uusi kylpylä , Rokuan lomakeskus Oy, Kiinteistö Oy Kajaanin kuntotalo , Oulun Mediterapia Oy )

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Korhosen eräseura ry:n rahastonhoitaja.

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Ei sidonnaisuuksia

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

Ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

Ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

Ei sidonnaisuuksia

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Ei sidonnaisuuksia