Pöykiö Heidi

Nimike/asema:

Valtuutettu, kunnanhallituksen 2. vpj

Puolue:

Perussuomalaiset

Toimielin:

-

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

-

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Hallintosihteeri

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Metsätalous

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

-

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

-

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

-

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Pohjois-Pohjanmaan kennelpiirin piirikouluttaja, Kylmälän Erämiehet ry:n vpj, Muhoksen 4H:n hallituksen jäsen, Muhoksen Perussuomalaisten hallituksen jäsen

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

-

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

-

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

-