Paasimaa Veli

Nimike/asema:

Kirvesmies

Puolue:

Vasemmistoliitto

Toimielin:

Kunnanhallitus vpj

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

Oulun seudun leaderin hallituksen varajäsen

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Ei sidonnaisuuksia

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Kirvesmies Temotek oy

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

Ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto ry:n hallituksen puheenjohtaja

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Rakennusliiton valtuuston jäsen

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

Ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

Ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

Ei sidonnaisuuksia

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Ei sidonnaisuuksia