Markkanen Jarmo

Nimike/asema:

Valtuuston 1. varapuheenjohtaja

Puolue:

Suomen Sosiaalidemokraattinen Puolue

Toimielin:

Valtuusto

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

Oulu-koillismaanpelastusliikelaitoksen sivutoiminen palomies (Muhoksen paloasema)

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Hydnum Oy

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

-

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Sak:n edustajiston jäsen

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

-

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

-

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Muhoksen kumityöntekijät ry. vara-puheenjohtaja. Muhoksen palomiesyhdistyksen puheenjohtaja

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Teollisuusalojen ammattiliiton ( TEAM) Valtuuston puheenjohtaja.

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

-

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

-