Kukkonen Pertti

Nimike/asema:

Sosiaali- ja terveyslautakunnan pj.

Puolue:

Sitoutumaton

Toimielin:

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

-

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

Toiminnanjohtaja Auta Lasta ry

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Hoksaamo Tmi (sivutoimilupa)

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

-

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

-

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

-

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Auta Lasta ry, toiminnanjohtaja Pesäpuu ry , hallituksen varajäsen Pohjois-Pohjanmaan sosiaaliturvayhdistys, hallituksen varajäsen

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Lastensuojelun Keskusliitto, hallituksen varajäsen Erityishuoltojärjestöjen liitto Ehjä ry, hallituksen jäsen

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

-

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

-

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

-