Kari Mikko

Nimike/asema:

Tekninen johtaja

Puolue:

Viranhaltija

Toimielin:

Tekniset palvelut

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

ei ole

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

ei ole

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

ei ole

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Muhoksen vesiyhtiön hallituksen jäsen

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

ei ole

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

ei ole

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

ei ole

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

ei ole

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

ei ole

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

ei ole

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

ei ole

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

ei ole