Jaukka Esko

Nimike/asema:

sotelautakunnan varapj. kunnahallituksen varajäsen konsernijaoston varajäsen.

Puolue:

Vasemmistoliitto

Toimielin:

sotelautakunnan varapj.

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

ei

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

ei

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

ei

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

ei

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

ei

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

ei

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

vasemmistolitto ry;n varajäsen

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

ei

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

ei

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

ei

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

ei

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

ei