Honkanen Merja

Nimike/asema:

sosiaali- ja terveysjohtaja

Puolue:

Viranhaltija

Toimielin:

sosiaali- ja terveyslautakunta (esittelijä)

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

ei sidonnaisuuksia

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

ei sidonnaisuuksia

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

ei sidonnaisuuksia

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

ei sidonnaisuuksia

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

ei sidonnaisuuksia

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

ei sidonnaisuuksia

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

ei sidonnaisuuksia

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

-