Haapasalo Pertti

Nimike/asema:

Teknisen ltk:n jäsen, kunnanvaltuuston jäsen

Puolue:

Suomen Keskusta

Toimielin:

Tekninen ltk ja kunnanvaltuusto

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

Utajärven Op:n hallintoneuvoston jäsen

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

eläkkeellä poliisin toimesta

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

ei

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Utajärven Op:n hallintoneuvoston jäsen

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

ei

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Utajärven Op:n hallintoneuvoston jäsen

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Kylmälän Erämiehet ry puheenjohtaja

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

ei

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

ei

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

ei

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

ei

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

ei