Airaksinen Kirsti Anita

Nimike/asema:

Kunnanhallituksen jäsen

Puolue:

Vasemmistoliitto

Toimielin:

Kunnanhallitus

Valtion ja muiden julkisyhteisöjen tehtävät:

-----

Palkattu toimi yksityisessä yrityksessä tai yhteisössä:

------

Ammatin tai elinkeinon harjoittaminen (myös sivutoimet):

Sairaalahuoltaja, Pohjois Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Hallintotehtävät yhtiöissä (mm. hallintoneuvoston jäsenyys, edustajiston jäsenyys, tilintarkastajana toimiminen):

Mimminetin hallituksenjäsen

Hallintotehtävät taloudellisesti merkittävissä yrityksissä:

Ei ole

Hallintotehtävät pankeissa ja muissa rahalaitoksissa:

Ei ole

Hallintotehtävät yhdistyksissä:

Ei ole

Etujärjestöjen luottamustehtävät (valtakunnallisen-, keskus- tai paikallistason luottamustehtävät, esim. ammatilliset etujärjestöt, elinkeinoelämän järjestöt jne.):

Ei ole

Kirkolliset luottamustehtävät (valtuuston tai hallituksen jäsenyys):

Ei ole

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten hankitut osake- ja muut merkittävät omistusosuudet (esim. yli 30 % äänivallasta):

Ei ole

Henkilökohtainen taloudellinen asema:liike- ja sijoitustoimintaa varten otetut yli 100.000 euron velat sekä samassa tarkoituksessa annetut yli 200.000 euron takaukset tai muut vastuut:

Ei ole

Muut ilmoitettavat sidonnaisuudet:

Ei ole ilmoitettavaa