Perhepäivähoito

Perhepäivähoito on ohjattua, valvottua ja kunnan ylläpitämää kodinomaista hoitoa ja varhaiskasvatusta pienryhmässä hoitajan kotona tai lasten kotona.

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta. Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitajalla saa olla osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

Perhepäivähoitomuodot

Hoitaja hoitaa lapsia omassa kodissaan

Lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito

Kolmiperhepäivähoito: hoitorenkaan muodostaa 2-4   perhettä ja kotia, joissa on enintään neljä alle kouluikäistä ja yksi   osa-aikainen lapsi. Kolmiperhepäivähoidossa kunnan palkkaama hoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovitun mukaisesti eri kodeissa samaa lapsiryhmää.

Varahoito

Perhepäivähoitajan ollessa esimerkiksi vuosi- tai sairaslomalla tai koulutuksessa lapselle järjestetään varahoitopaikka. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajia on eri puolella Muhoksen kirkonkylää sekä Päivärinteen alueella. Päivärinteen alueen perhepäivähoidosta vastaa Päivärinteen päiväkodin johtaja p.044-4970119.

Lisätietoja

Perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
puh. 044 4970 116

Päivärinteen alueen perhepäivähoito:

Päivärinteen päiväkoti
päiväkodinjohtaja
Anne-Maria Tikkanen
puh. 044 4970 119