Koivulehdon päiväkoti

Tehtaantie 2
91500 Muhos

Aukioloaika
ma – pe 6.30 – 17.00

Päiväkodin johtaja
Kaarina Parkkisenniemi

Puh. 044 4970 120

koivulehdon.paivakoti(at)muhos.fi
etunimi.sukunimi (at) muhos.fi


 

 


Päiväkotimme on Muhoksen kunnan ylläpitämä varhaiskasvatus- ja esiopetusyksikkö.
Rauhallinen ympäristö luo monipuoliset oppimis- ja leikkimahdollisuudet ympäri vuoden.
Lisäksi päiväkodissamme järjestetään vuorohoitoa sekä avointa varhaiskasvatusta.

PIHLAJAT puh. 044 4970 141
KOIVUT puh. 044 4970 142
VAAHTERAT puh. 044 4970 143
MÄNNYT puh. 044 4970 123
KUUSET puh. 044 4970 121
KATAJAT puh. 044 4970 122
AVOIN VARHAISKASVATUS puh. 044 4970 144
Keittiö puh. 044 4970 140

Toimintamme taustalla on lapsen kokema arjen ilo: leikin, tutkimisen, liikkumisen ja taiteellisen kokemisen ilo. Kokiessaan tuottavansa iloa ympärilleen lapsen käsitys itsestä vahvistuu.

Kasvun ja oppimisen perustaksi pyrimme luomaan turvallisen ja kiireettömän ilmapiirin lapsen yksilölliset tarpeet huomioon ottaen. Päiväkodissa toteutettava pienryhmätoiminta edistää lapsen yksilöllistä kohtaamista. Päiväkotimme toiminta perustuu kunnan varhaiskasvatus- ja esiopetussuunnitelmiin.