Yksityinen päiväkotihoito

Muhoksen kunta myöntää yksityiseen päiväkotihoitoon lakisääteisen yksityisen hoidontuen lisäksi yksityisen hoidontuen kuntalisää. Yksityisen hoidontuki ja kuntalisä maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Kunta valvoo yksityisiä päivähoidontuottajia. Heinäkuussa ei makseta yksityisen hoidontuen kuntalisää. Muilta kuukausilta kuntalisä maksetaan yksityisen hoidontuen yhteydessä.

Yksityisen hoidon tuen määrä 1.6.2018 alkaen

Kela maksaa yksityisen hoidon tukea varhaiskasvatusoikeuden laajuuden mukaisesti.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 173,74 e/kk/lapsi
  • hoitolisää enintään 146,11 e/kk/lapsi.

Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan

  • hoitorahaa 63,93 e/kk/lapsi
  • hoitolisä puolitettuna.

Muhoksen kunnan kuntalisän maksamisen edellytyksenä yksityiseen päiväkotihoitoon on, että lapsi kuuluu varhaiskasvatusoikeuden piiriin ja hoitoaika on yli 20 h / viikko.

Muhoksella yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidossa on:
alle 3 vuotta  614 € /lapsi/kk
yli 3 vuotta  275 € /lapsi/kk
perusopetuksessa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi 500 € /lapsi/kk

Yksityisen hoidon tuen suuruus lapsesta, jolla on oikeus enintään 20h/viikko varhaiskasvatukseen:

alle 3 vuotta   338 €/lapsi/kk
yli 3 vuotta      150 €/lapsi/kk

Yksityiseen päiväkotihoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Palveluntuottaja päättää sekä lasten valinnasta että asiakasmaksuista.

Muhoksella toimivat yksityiset päiväkodit:

Päiväkoti Touhula VauhtiVekara
Tikkalantie 1
91500 Muhos
Päiväkodin johtaja  puh. 050 374 9825
etunimi.sukunimi(at)touhula.fi
https://www.touhula.fi/paivakoti/muhos-vauhtivekara/

Päiväkoti Satelliitti
Sammontie 4
91500 Muhos
puh. 044 3303523
satelliitti(at)siriuspaivakodit.fi