Yksityinen päiväkotihoito

Muhoksen kunta myöntää yksityiseen päiväkodissa toteutettuun varhaiskasvatukseen lakisääteisen yksityisen hoidontuen lisäksi yksityisen hoidontuen kuntalisää. Yksityisen hoidontuki ja kuntalisä maksetaan suoraan palvelun tuottajalle. Kunta valvoo yksityisiä varhaiskasvatuspalvelujen tuottajia. Heinäkuussa ei makseta yksityisen hoidontuen kuntalisää. Muilta kuukausilta kuntalisä maksetaan yksityisen hoidontuen yhteydessä.

Yksityisen hoidon tuen määrä 1.8.2020 alkaen

Varhaiskasvatuslaki sekä lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annettu laki muuttuvat 1.8.2020. Lainmuutoksen johdosta lapsella on jälleen oikeus kokoaikaiseen subjektiiviseen varhaiskasvatukseen.

Kelan maksama yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 173,95 €/kk kustakin yksityiseen varhaiskasvatukseen osallistuvasta lapsesta. Tulosidonnaista hoitolisää maksetaan enintään 146,29 €/kk lasta kohden.

Osa-aikaiseen varhaiskasvatukseen osallistuvalta esiopetusikäiseltä lapselta yksityisen hoidon tuen hoitoraha on 64,00 €/kk ja mahdollinen hoitolisän määrä enintään 73,15 e/kk.

Muhoksen kunnan kuntalisän maksamisen edellytyksenä yksityiseen päiväkodissa toteutettavaan varhaiskasvatukseen on, että lapsi kuuluu varhaiskasvatusoikeuden piiriin ja lapsen varhaiskasvatusaika on yli 25 h/viikko.

Muhoksella yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkodissa toteutettavassa varhaiskasvatuksessa on:

alle 3 vuotta 614 €/kk
yli 3 vuotta 275 €/kk
perusopetuksessa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi 500 €/kk

Muhoksella yksityisen hoidon tuen kuntalisä päiväkotihoidossa on:
alle 3 vuotta  614 € /lapsi/kk
yli 3 vuotta  275 € /lapsi/kk
perusopetuksessa tarkoitettuun esiopetukseen osallistuva lapsi 500 € /lapsi/kk

Yksityiseen varhaiskasvatukseen haetaan ottamalla yhteyttä suoraan palveluntuottajaan, joka päättää sekä lapsen valinnasta että asiakasmaksuista.

Muhoksella toimivat yksityiset päiväkodit:

Päiväkoti Touhula VauhtiVekara
Tikkalantie 1
91500 Muhos
Päiväkodin johtaja Saija Kivelä
puh. 046 9222729
etunimi.sukunimi(at)touhula.fi

https://www.touhula.fi/paivakoti/muhos-vauhtivekara/

Päiväkoti Satelliitti
Sammontie 4
91500 Muhos
Päiväkodin johtaja Virpi Trast
puh. 044 3303523
satelliitti(at)siriuspaivakodit.fi

https://siriuspaivakodit.fi/paivakodit/satelliitti/