Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa lukuun ottamatta avointa varhaiskasvatustoimintaa, johon osallistuminen ei ole este kotihoidon tuen saamiselle. Osittaista hoitorahaa maksetaan silloin, kun vanhempi lyhentää työaikaansa alle 3-vuotiaan lapsensa hoidon vuoksi enintään 30 tuntiin viikossa. Lapsi voi tällöin olla joko kunnallisessa tai yksityisessä varhaiskasvatuksessa.

Kotihoidon tukea haetaan Kelalta.

Lisätietoja: Kela.fi