Kotiin palkattu hoitaja

Perhe voi palkata kotiin hoitajan. Tällöin perhe toimii työnantajana ja vastaa työnantajan velvoitteista. Kunta hyväksyy hoitajan ennen kuin vanhemmat toimittavan hakemuksen Kelalle. Hyväksymisen edellytyksenä on, että hoitaja on täysi-ikäinen eikä saman perheen jäsen tai asu samassa taloudessa. Hakeminen tapahtuu Kelan lomakkeilla.

Lakisääteinen yksityisen hoidon tuki 1.8.2016 alkaen: Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on yli 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 173,74 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä enintään 146,11 €/lapsi/kk. Jos lapsen varhaiskasvatusoikeus on enintään 20 tuntia viikossa, maksetaan hoitorahaa 63,93 €/lapsi/kk + tulosidonnainen hoitolisä puolitettuna.

Lisätietoja saa osoitteesta www.kela.fi

Toimintaohje palkatessa hoitaja kotiin

  1. Perhe tekee työsopimuksen työntekijän kanssa ja täyttää Kelan lomakkeen ”Selvitys: lasten yksityisen hoidon tuki” (WH 2).
  2. Perhe ottaa yhteyttä varhaiskasvatusjohtajaan tai perhepäivähoidonohjaajaan ja sopii ajan tapaamisesta. Tapaamisessa on oltava mukana edellä mainitut lomakkeet täytettynä (työsopimus ja WH 2).
  3. Perhe tekee hakemuksen yksityisen hoidon tuesta Kelan lomakkeella: Lapsiperheet ”Lasten kotihoidon tuki/Lasten yksityisen hoidon tuki” (WH 1).
  4. Perhe toimittaa edellä mainitut lomakkeet Kelalle.

Lisätietoja
varhaiskasvatusjohtaja Anne Järvenpää p. 044 4970 115
perhepäivähoidonohjaaja Kirsti Hyvärinen p. 044 4970 116

etunimi.sukunimi@muhos.fi