Esiopetukseen ilmoittautuminen

Hakuaika päiväkotien sekä koulujen esiopetukseen lukuvuonna 2019 – 2020 on ajalla 4.2.- 15.2.2019. Esiopetus koskee 2013 syntyneitä lapsia, koululykkäystä saaneita vuonna 2012 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2014 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sijoittuvat päiväkoteihin.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2019 – 2020. Hyvinvointilautakunta päättää myöhemmin keväällä 2019 esiopetusryhmistä.

Lisätietoa esiopetuksesta löytyy kohdasta Esiopetus.

Sähköinen esiopetus / päivähoitohakemus (Hakemus toimii Firefox- ja Internet Explorer –selaimissa.)

Sähköisellä hakemuksella voit tehdä lapsesi päivähoitohakemuksen, hakemuksen, esiopetukseen ilmoittautumisen ja arvion päivähoitomaksusta.
Jos ilmoitat lapsesi esiopetukseen ja tarvitset hänelle lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, täytä myös Lisää päivähoitopaikka -osio.

Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut (Palvelua voivat käyttää vain päivähoidossa olevat asiakkaat.)
Palvelut toimivat Firefox- ja Internet Explorer -selaimissa. Palvelut vaativat pankkitunnukset ja olemassa olevan asiakkuuden.

Tunnistautumisen kautta voit

  • irtisanoa päivähoitopaikan
  • hyväksyä korkeimman päivähoitomaksun
  • muuttaa puhelin- ja sähköpostitietoja
  • hakea varhaiskasvatuksen palveluihin
  • ilmoittautua esiopetukseen

Yksityisiin päiväkoteihin esiopetukseen tehdään hakemus päiväkodin antamien ohjeiden mukaisesti. Yksityisissä päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta pelkkään maksuttomaan esiopetukseen.

Lisätietoja:
Perhepäivähoidon ohjaaja Kirsti Hyvärinen, Varhaiskasvatustoimisto, p. 044 4970 116. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa päiväkotien esiopetukseen ilmoittautuneiden tiedusteluihin.
Rehtori Pasi Kukkola, Kirkonkylän koulu p. 044 4970 425
Muhoksen peruskoulut
Muhoksen päiväkodit
Päiväkoti VauhtiVekara (yksityinen) p. 050 374 9817
Päiväkoti Satelliitti (yksityinen) p. 044 330 3523