Esiopetus

Ilmoittautuminen päiväkotien sekä koulujen esiopetukseen lukuvuonna 2018-2019

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sekä päiväkotiin että kouluun 5.2.- 16.2.2018 oheisen linkin kautta esiopetukseen ilmoittautuminen, jossa valitaan esiopetuksen ja päivähoidon sähköinen hakemus tai tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut (Palvelua voivat käyttää vain päivähoidossa olevat asiakkaat). Yksityisiin päiväkoteihin tehdään hakemus päiväkotien antamien ohjeiden mukaisesti.

Muhoksen kunta tarjoaa lukuvuonna 2018 – 2019 maksuttoman esiopetuksen kaikille esiopetuksen piirissä oleville lapsille. Esiopetus alkaa 9.8.2018 samaan aikaan kuin perusopetus. Esiopetus koskee 2012 syntyneitä lapsia, koululykkäystä saaneita vuonna 2011 syntyneitä lapsia sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia vuonna 2013 syntyneitä lapsia. Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla. Esiopetusta annetaan 19h/vko lukuvuoden aikana. Esiopetus noudattaa pääsääntöisesti koulujen ja päiväkotien työjärjestystä. Opetus, ruokailu ja koulutarvikkeet ovat oppilaalle maksuttomia riippumatta esiopetuspaikasta. Oppilaalle, jonka koulumatka on yli 3 km, kunta järjestää koulukyydin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan hyväksymien koulukuljetuksen järjestämisperiaatteiden mukaisesti. Jos oppilas tarvitsee esiopetuksen lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta päiväkodissa, kunta ei järjestä kyyditystä päiväkotiin. Kuljetuksen esiopetukseen voi saada myös kunnallisen varhaiskasvatuksen yksiköihin edellytysten täyttyessä.

Esiopetuspaikat

Esiopetusta annetaan kunnallisissa Koivulehdon- ja Päivärinteen päiväkodeissa myös Päivärinteen päiväkodin Orvokkien ryhmässä Laitasaaren koulun yhteydessä mikäli ryhmä muodostuu. Koulujen esiopetus annetaan Huovilan-, Hyrkin-, Kirkonkylän-, Korivaaran-, Kylmälänkylän- ja Laitasaaren kouluilla. Hyvinvointilautakunta päättää koulujen esiopetusryhmistä kevään 2018 aikana. Esiopetusta annetaan myös yksityisissä VauhtiVekara- ja Satelliitti-päiväkodeissa. Erityistä tukea tarvitsevat lapset voivat sijoittua päiväkodin tai koulun esiopetusryhmään. Koulujen ja kunnallisten päiväkotien esiopetukseen tutustumispäivä on keskiviikkona 16.5.2018 klo 9 – 11.

 Esiopetuksen toteuttaminen

Esioppilaat, jotka tarvitsevat lisäksi täydentävää varhaiskasvatusta, sijoittuvat päiväkoteihin. Vuorohoitoa tarvitsevat lapset sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin. Esiopetus on päiväkodissa maksuton, mutta esiopetusajan ulkopuolinen varhaiskasvatus on maksullista. Mikäli hoidontarve muuttuu/päättyy kesken lukuvuoden, voi esiopetuspaikka vaihtua. Yksityisissä päiväkodeissa ei ole mahdollisuutta pelkkään maksuttomaan esiopetukseen.

Esioppilaat, joilla ei ole varhaiskasvatuksen tarvetta, sijoittuvat lähikouluun, mikäli koululla järjestetään esiopetusta lukuvuonna 2018 – 2019. Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää koulujen esiopetuspaikoista kevään 2018 aikana. Huoltajalla on mahdollisuus hakea esiopetuspaikkaa myös muuhun kuin oppilaan ns. lähikouluun. Haku on tehtävä siinä tapauksessa erillisellä hakukaavakkeella opetuspalvelujohtajalle, joka tekee asiasta päätöksen. Huoltajan tulee perustella asia myös sähköisen hakemuksen yhteydessä.

 Esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen asiakasmaksu päiväkodeissa:

Käytössä olevat tunnit/kk Maksuprosentti kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta Hoitopäivien keskimääräinen pituus, mikäli lapsi hoidossa kaikkina toimintapäivinä
0 – 70 h/kk 50 % alle 3 h 30 min
71 – 100 h/kk 60 % alle 5 h
101 – h/kk 100 % yli 5 h


Esiopetuksen työ- ja loma-ajat lukuvuonna 2018 – 2019

Syyslukukausi 9.8. – 21.12.2018, syysloma (vko 43) 22.10. – 28.10.2018,

kevätlukukausi 7.1. – 1.6.2019 ja talviloma 4.3. – 10.3.2019 (vko 10)

Lisätietoja:

Varhaiskasvatusjohtaja p. 044 4970 115. Varhaiskasvatusjohtaja vastaa päiväkotien esiopetuksen ilmoittautuneiden tiedusteluihin.
Kirkonkylän koulun rehtori p. 044 4970 425
Muhoksen peruskoulut, Muhoksen päiväkodit, www.muhos.fi
Päiväkoti VauhtiVekara (yksityinen) p. 050 374 9825, www.touhula.fi
Päiväkoti Satelliitti (yksityinen) p. 044 330 3523, www.siriuspaivakodit.fi