Ajankohtaista

Haku avoimen varhaiskasvatuksen lapsiryhmiin toimintakaudelle 2018-2019 alkaa 26.3 klo.8.00

Tiedote

Varhaiskasvatuspaikkojen haku 15.4.2018 saakka

Tiedote

 

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT MUUTTUVAT 1.1.2018 ALKAEN

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki on astunut voimaan 1.1.2018. Maksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen mukaan. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttavat varhaiskasvatukseen varatut tunnit/kk (sopimus palveluntarpeesta).

Asiakasmaksu on perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 290 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Muista lapsista maksu 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.

1.1.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

 

Perheen koko, henkilöä Tuloraja 1.1.2018 alkaen Uusi maksuprosentti 1.1.2018 alkaen
2 2050 € 10,7 %
3 2646 € 10,7 %
4 3003 € 10,7 %
5 3361 € 10,7 %
6 3718 € 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 138 euroa.

Kaikille perheille tehdään uudet maksupäätökset edellä mainittujen muutosten perusteella. Kenenkään asiakasmaksut eivät nouse uuden lain vuoksi, mikäli perheen tulotiedot ja varatut hoitotunnit (sopimus palveluntarpeesta tunnit/kk) pysyvät ennallaan. Mikäli huoltaja katsoo tarpeelliseksi uusien tulorajojen perusteella toimittaa uudet tulotiedot, tulee ne toimittaa alla olevan ohjeistuksen mukaisesti 15.1.2018 mennessä.

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tekevälle viranomaiselle, joko toimittamalla/lähettämällä ne osoitteeseen: Varhaiskasvatuspalvelut, Pirkko Manelius, Jussilantie 4 A6, 91500 Muhos tai lähettämällä ne sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi.

Huom.! Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:

  • tulotietojen muutos +/- 10 %
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutos (tunnit/kk) à muutoksesta ilmoitetaan varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle esimiehelle, jonka kanssa tehdään muutos sopimukseen palveluntarpeesta

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan elokuussa 2018, jota ennen pyydämme kaikilta tulotiedot.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta ja asiakasmaksupäätöksistä:

Toimistosihteeri Pirkko Manelius  puh.0444970117  pirkko.manelius(at)muhos.fi

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot:                 

Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 044 4970 120
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 044 4970 116
Tenavat ryhmis Virpi Uutela puh. 044 4970 115
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 044 4970 120
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 044 4970 117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 044 330 3523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara Jaana Moilanen puh. 050 374 9825