Ajankohtaista

Vuorohoidon linjaukset 2018

Valtionavustusta varhaiskasvatukseen

Muhoksen varhaiskasvatus on saanut valtionavustusta Innovatiivisten ja monipuolisten oppimisympäristöjen edistämiseen varhaiskasvatuksessa. Kehittämishanke kattaa Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkotien sisä- ja ulkotilat varusteineen.

Hankkeen tavoitteena on edistää ja kehittää varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaista toimintakulttuuria tukevia oppimisympäristöjä, joissa on otettu huomioon lasten osallisuus ja sosiaalisten taitojen kehittyminen sekä hyvinvointi, turvallisuus ja kestävä elämäntapa.

Painopisteinä ovat päiväkotirakennusten sisä- ja ulkotilat varusteineen, jotka:

* tukevat monipuolista pedagogista toimintaa

*kannustavat leikkiin ja liikuntaan sekä tukevat motoristen taitojen kehittymistä

* edistävät monikäyttöisiä ja muunneltavia/muuntojoustavia yhteiskäyttöön soveltuvia oppimisympäristöjä ja eri ikäryhmien yhteistä toimintaa (esim. esi- ja perusopetus, senioritoiminta).

Toimintakaudella 2018-2019 Koivulehdon päiväkodissa on ainoastaan 3 – 6 vuotiaiden ryhmät.

VARHAISKASVATUKSEN ASIAKASMAKSUT MUUTTUVAT 1.8.2018 ALKAEN

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tehty indeksitarkastus ja uudet asiakasmaksut tulevat voimaan 1.8.2018. Kaikille varhaiskasvatuksen asiakkaille tehdään uudet asiakasmaksupäätökset. Maksun suuruus määräytyy edelleen perheen koon ja tulojen mukaan. Lisäksi asiakasmaksuun vaikuttavat varhaiskasvatukseen varatut tunnit/kk (sopimus palveluntarpeesta).

Asiakasmaksu on perheen nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta enintään 289 euroa kuukaudessa. Perheen toisesta lapsesta maksu on 50 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta eli enintään 145 euroa kuukaudessa. Muista lapsista maksu 20 % nuorimman lapsen laskennallisesta kokoaikaisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta eli enintään 58 euroa kuukaudessa.

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat seuraavat:

 

Perheen koko, henkilöä Tuloraja 1.8.2018 alkaen Uusi maksuprosentti 1.8.2018 alkaen
2 2102 € 10,7 %
3 2713 € 10,7 %
4 3080 € 10,7 %
5 3447 € 10,7 %
6 3813 € 10,7 %

Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.

Kaikille perheille tehdään uudet maksupäätökset edellä mainittujen muutosten perusteella.  Mikäli huoltaja katsoo tarpeelliseksi uusien tulorajojen perusteella toimittaa uudet tulotiedot, tulee ne toimittaa alla olevan ohjeistuksen mukaisesti 6.8.2018 mennessä.

Tiedot muuttuneista tuloista on ilmoitettava välittömästi varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksiä tekevälle viranomaiselle, joko toimittamalla/lähettämällä ne osoitteeseen: Varhaiskasvatuspalvelut, Pirkko Manelius, PL 39, 91501 Muhos tai lähettämällä ne sähköpostin liitetiedostona osoitteeseen: pirkko.manelius(at)muhos.fi.

Huom.! Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista:

  • tulotietojen muutos +/- 10 %
  • perhekoon muutos
  • lapsen varhaiskasvatuksen tarpeessa tapahtuu muutos (tunnit/kk) à muutoksesta ilmoitetaan varhaiskasvatusyksiköstä vastaavalle esimiehelle, jonka kanssa tehdään muutos sopimukseen palveluntarpeesta

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut huoltajien antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut tarkistetaan elokuussa 2018.

Lisätietoja varhaiskasvatuksen laskutuksesta ja asiakasmaksupäätöksistä:

Toimistosihteeri Pirkko Manelius p. 044 497 0117  pirkko.manelius(at)muhos.fi

Varhaiskasvatuksen yhteystiedot:                 

Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 044 4970 120
Päivärinteen päiväkoti ja perhepäivähoito Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Perhepäivähoito Kirsti Hyvärinen puh. 044 4970 116
Tenavat ryhmis Anu Hamari puh. 044 4970 115
Avoin varhaiskasvatus Koivulehdon päiväkoti Kaarina Parkkisenniemi puh. 044 4970 120
Avoin varhaiskasvatus Päivärinteen päiväkoti Anne-Maria Tikkanen puh. 044 4970 119
Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja laskutus Pirkko Manelius puh. 044 4970 117
Yksityinen päiväkoti Satelliitti Virpi Trast puh. 044 330 3523
Yksityinen päiväkoti Vauhtivekara Jaana Moilanen puh. 050 374 9825