Varhaiskasvatus

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus on lapsen kokema ilo arjessa. Kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset toisten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lapsen ilo ja innostuneisuus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. Keskeistä on lapsen kunnioittaminen omana itsenään: lapsi kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää.

Vanhemmat voivat valita lapselleen joko kunnan järjestämän varhaiskasvatuksen, hoitaa lasta kotihoidontuella tai järjestää hoidon yksityisenhoidon tuella. 1.8.2016 alkaen jokaisella lapsella on oikeus 20 tunnin varhaiskasvatukseen viikossa. Lapsella on oikeus 20 tuntia laajempaan varhaiskasvatukseen huoltajan päätoimisen työn, opiskelun tai yrittäjänä toimimisen vuoksi. Laajempaa varhaiskasvatusta järjestetään myös, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista. Laajemman varhaiskasvatusoikeuden tarvetta ja perusteita arvioidaan tarpeen mukaan.

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista hoitoa, kasvatusta ja opetusta. Toiminta pohjautuu Muhoksen kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja esiopetuksen opetussuunnitelmaan. Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat varhaiskasvatusta päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja ryhmäperhepäivähoidossa. Muhoksella toimii kaksi päiväkotia: keskusta alueella Koivulehdon päiväkoti ja Päivärinteen alueella Päivärinteen päiväkoti, jonka yksi lapsiryhmä toimii Laitasaaren koulun tiloissa. Perhepäivähoitajia työskentelee eri puolella Muhoksen keskustaa sekä Päivärinteen alueella. Vuorohoitoa tarjotaan Koivulehdon päiväkodissa ja Tenavien ryhmäperhepäivähoitokodissa. Avointa varhaiskasvatustoimintaa järjestetään Koivulehdon päiväkodissa.

Varhaiskasvatuspalveluissa esiopetusta järjestetään täydentävää varhaiskasvatusta tarvitseville esioppilaille Koivulehdon ja Päivärinteen päiväkodeissa. Vuorohoitoa tarvitsevat esioppilaat sijoittuvat Koivulehdon päiväkotiin.

Muhoksen kunta tukee yksityistä päiväkotihoitoa yksityisen hoidontuen lisäksi kuntalisällä. Perheet maksavat asiakasmaksun suoraan palveluntuottajalle. Muhoksella toimii kaksi yksityistä päiväkotia: Vauhtivekara ja Satelliitti.

Varhaiskasvatuspalveluiden yhteystiedot:
Postiosoite: Varhaiskasvatuspalvelut, PL 39, 91501 MUHOS
Käyntiosoite: Asematie 14, 91500 Muhos

Varhaiskasvatusjohtaja
Anne Järvenpää
p. 044 4970 115
anne.jarvenpaa(at)muhos.fi

Perhepäivähoidon ohjaaja
Kirsti Hyvärinen
p. 044 4970 116
kirsti.hyvarinen(at)muhos.fi

Toimistosihteeri
Pirkko Manelius
p. 044 4970 117
pirkko.manelius(at)muhos.fi