Tervetuloa kouluun

Kouluun ilmoittautuminen lukuvuonna 2020 – 2021

Ensi syksynä koulunsa aloittavat (2013 syntyneet) lapset, jotka ovat Muhoksen kunnan päiväkodeissa/kouluissa esiopetuksessa, tulee ilmoittaa kouluun Wilma-järjestelmän kautta ajalla 3.2. – 14.2.2020.  Lapset, jotka ovat esiopetuksessa yksityisissä päiväkodeissa tai muualla, tulee ilmoittaa omaan lähikouluun puhelimitse to 13.2.2020 klo 8-15  Koulujen puhelinnumerot ovat: Huovilan koulu (044 4970 471), Hyrkin koulu (044 4970 449), Kirkonkylän koulu (044 4970 424), Korivaaran koulu (044 4970 430) ja Laitasaaren koulu (044 4970 470).

Jokaisella koululla on oma oppilaaksiottoalueensa (lähikoulu). Oppilaan lähikoulu on se koulu, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilas voi myös hakea johonkin toiseen kouluun. Koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun haetaan lomakkeella hyvinvointijohtajalta. Tulostettava lomake löytyy tämän sivun alaosassa olevasta linkistä.  Aikaisemmin myönnetyt luvat käydä muuta kuin omaa lähikoulua ovat edelleen voimassa. Voimassa olevien koulukuljetusten järjestämisperiaatteiden mukaan toissijaiseen kouluun ei ole koulukuljetusetuutta (hvltk 17.4.2019 § 64).

Lupaa koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen (vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin) haetaan myös hyvinvointijohtajalta, myös tämä tulostettava lomake löytyy sivun alaosassa olevasta linkistä.

Hyvinvointijohtajalle osoitetut hakemukset palautetaan koulutoimistoon osoitteella: Muhoksen kunta, Koulutoimisto,  hyvinvointijohtaja , PL 39, 91501 Muhos.

Esiopetukseen ilmoittautuminen lukuvuonna 2020 – 2021

Muhoksen kunta järjestää esiopetusta lukuvuonna 2020- 2021 maksutta kaikille esiopetuksen piirissä oleville lapsille (vuonna 2014 syntyneet, koululykkäystä saaneet vuonna 2013 syntyneet sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevat vuonna 2015 syntyneet). Perusopetuslain muutoksen myötä lapsen on osallistuttava vuoden kestävään esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan. Vastuu lapsen osallistumisesta on huoltajalla.

Tarkemmat tiedot ja ohjeet esiopetukseen ilmoittautumisesta löytyvät oheisesta linkistä:

Esiopetukseen ilmoittautuminen.

Kouluun tutustuminen

Kouluun ja esiopetukseen tutustumispäivä on kaikilla kouluilla keskiviikkona 13.5.2020 klo 9 – 11.

Lukuvuosi 2020 – 2021

Esi- ja perusopetuksen lukuvuosi 2020 – 2021 alkaa keskiviikkona 12.8.2020 klo 9.00.

Koululaisten iltapäivätoimintaan hakemisesta lukuvuonna 2020 – 2021 tiedotetaan myöhemmin kevään 2020 aikana.

Koulut ja oppilasalueet

Muhoksen kunnassa on viisi 0-6 sekä yksi 7-9 vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä Oulujoen koulu joka on erityiskoulu.

Perusopetusyksiköt Muhoksen kunnassa ovat:

Huovilan koulu
Hyrkin koulu
Kirkonkylän koulu
Korivaaran koulu
Laitasaaren koulu
Muhoksen yläkoulu

Esiopetusta annetaan lukuvuonna 2019 – 2020 kunnan päiväkodeissa sekä Huovilan, Hyrkin, Kirkonkylän, Korivaaran ja Laitasaaren kouluilla.