Tervetuloa kouluun

Kouluun ja esiopetukseen ilmoittautuminen Muhoksella lukuvuonna 2019 – 2020

Koulut ja oppilasalueet

Muhoksen kunnassa on kuusi 0-6 sekä yksi 7-9 vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä Oulujoen koulu joka on erityiskoulu.

Perusopetusyksiköt Muhoksen kunnassa ovat:
Kirkonkylän koulu
Hyrkin koulu
Korivaaran koulu
Huovilan koulu
Laitasaaren koulu
Kylmälänkylän koulu
Muhoksen yläkoulu

Esiopetusta annetaan lukuvuonna 2018 – 2019 kunnan päiväkodeissa sekä Huovilan, Hyrkin, Kirkonkylän, Korivaaran, Kylmälänkylän ja Laitasaaren kouluilla. Hyvinvointilautakunta päättää lukuvuoden 2019 – 2020 koulujen esiopetusryhmistä kevään 2019 aikana.

Ensi syksynä koulunsa aloittavat (2012 syntyneet) lapset, jotka ovat Muhoksen kunnan päiväkodeissa/kouluissa esiopetuksessa, tulee ilmoittaa kouluun Wilma-järjestelmän kautta ajalla 4.2. – 15.2.2019. 

Lapset, jotka ovat esiopetuksessa yksityisissä päiväkodeissa tai muualla, tulee ilmoittaa kouluun puhelimitse torstaina 14.2.2019 klo 8-15 omaan lähikouluun.

Koulujen puhelinnumerot ovat seuraavat: Huovilan koulu ktv-rehtori Antti Säkkinen (044 4970 471), Hyrkin koulu ktv-rehtori Toni Väyrynen (044 4970 449), Kirkonkylän koulun kanslia (044 4970 424), Korivaaran koulu ktv-rehtori Jukka Laine (044 4970 430), Kylmälänkylän koulu ktv-rehtori Mikko Koskimaa (044 4970 469) ja Laitasaaren koulu ktv.rehtori Jorma Aho (044 4970 470).

Jokaisella koululla on oma oppilaaksiottoalueensa (lähikoulu). Oppilaan lähikoulu on se koulu, jonka oppilaaksiottoalueella hän asuu. Oppilas voi myös hakea johonkin toiseen kouluun. Koulunkäyntilupaa muuhun kuin lähikouluun haetaan lomakkeella hyvinvointijohtajalta. Aikaisemmin myönnetyt luvat käydä muuta kuin omaa lähikoulua ovat edelleen voimassa. Voimassa olevien koulukuljetusten järjestämisperiaatteiden mukaan toissijaiseen kouluun ei ole koulukuljetusetuutta (khall 13.5.2013 § 245 ja opvkltk 13.9.2013 § 173)

Lupaa koulunkäynnin poikkeukselliseen aloittamiseen (vuotta säädettyä aikaisemmin tai myöhemmin) haetaan myös hyvinvointijohtajalta.

Hyvinvointijohtajalle osoitetut hakemukset palautetaan koulutoimistoon osoitteella: Muhoksen kunta, Koulutoimisto,  hyvinvointijohtaja , PL 39, 91501 Muhos.

ESIOPETUKSEEN ILMOITTAUTUMINEN LUKUVUONNA 2019 – 2020

Esiopetukseen voi vielä ilmoittautua lukuvuonna 2019 -2020 oheisen linkin kautta, josta löytyvät tarkemmat tiedot esiopetukseen ilmoittautumisesta: Esiopetus.