Opetussuunnitelma

Opetuksen järjestämisen periaatteet

Muhoksen kunnan nykyinen esi- ja perusopetuksenopetussuunnitelma perustuu opetushallituksen 22.12.2014 hyväksymien perusopetuksen opetussuunnitelmaperusteisiin. Kunnan opetussuunnitelman lähtökohtana ovat olleet valtakunnalliset perusopetusta koskevat päätökset kuten

  • perusopetuslaki ja -asetus
  • valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta
  • Opetushallituksen antamat esi- ja perusopetuksen perusteet.

Lisäksi opetussuunnitelman laadinnassa on huomioitu

  • perusopetuksen yhtenäisyys
  • kunnassa tehdyt lapsia, nuoria ja koulutusta koskevat päätökset.

Muhoksen kunnan esi- ja perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma koostuu opetussuunnitelman yleisestä osasta sekä oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä.

Oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt eri vuosiluokilla

Muhoksen kunnan esi- ja perusopetuksen kuntakohtainen opetussuunnitelma koostuu opetussuunnitelman yleisestä osasta sekä oppiainekohtaisista tavoitteista ja sisällöistä.

Kuntakohtaisen opetussuunnitelman oppiainekohtaiset tavoitteet ja sisällöt on laadittu siten, että ne soveltuvat sellaisenaan sekä esiopetusta että perusopetusta antavien päiväkotien että koulujen käyttöön. Koulukohtainen opetussuunnitelma täydentää kuntakohtaista opetussuunnitelmaa. Koulukohtaisen opetussuunnitelman laatimisesta, arvioinnista sekä kehittämisestä vastaa koulun rehtori.