Korivaaran koulu

korivaarankouluNiirasentie 2
91500 Muhos

puh. 044 4970 430 / rehtori
puh. 044 4970 431 / opettajat
puh. 044 4970 438 / avustajat

puh. 044 4970 039 / keittiö

 


 

Koulumme

Henkilökunta Toiminta-ajatus

Korivaaran koulu on Muhoksen kunnassa toimiva noin sadan kahdenkymmenen oppilaan koulu, joka sijaitsee Kirkonkylän länsipuolella Valtatie 22 tuntumassa.

Henkilökunta

Satu Saarinen esiluokanopettaja
Susanna Romppainen luokanopettaja
Sari Pusula luokanopettaja
Teija Ladonlahti luokanopettaja
Vesa Nurminen luokanopettaja
Riku Välitalo luokanopettaja
Jukka Laine luokanopettaja, koulun toiminnasta vastaava rehtori
Maria Pöykkö erityisopettaja
Mirja Palkki koulunkäynninohjaaja
Sirpa Okkonen koulunkäynninohjaaja
Katja Karhu koulunkäynninohjaaja
Johanna Leskelä terveydenhoitaja
Sari Herrala keittiö

Koulumme toiminta-ajatus

Koulu pyrkii kasvattamaan oppilaista itsenäisiä, terveen itsetunnon omaavia kansalaisia, jotka kykenevät itsenäiseen tiedonhankintaan ja joiden arvomaailmassa kuvastuu lähimmäisen huomioiminen sekä oman kulttuurin tunteminen.

Kasvatus ja opetustoiminnan painotukset

Esiopetuksessa tuetaan oppilaiden kasvua tasapainoisiksi, terveen itsetunnon omaaviksi ihmisiksi ja kriittisesti ympäristöään arvioiviksi yhteiskunnan jäseniksi luomalla monipuolisia mahdollisuuksia vuorovaikutukseen.
Perusopetus on osa koulutuksen perusturvaa. Sillä on sekä kasvatus- että opetustehtävä. Sen tehtävänä on antaa yleissivistys, mahdollisuus oppivelvollisuuden suorittamiseen ja yhteiskunnan sivistyksellisen pääoman lisäämiseen sekä lisätä yhteisöllisyyttä ja tasa-arvoa.
Perusopetuksen tehtävänä on myös antaa mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen, itsetunnon kehittymiseen ja osallistuvaan kansalaisuuteen demokraattisessa yhteiskunnassa.

Lukuvuoden 2016-2017 kasvatuksellisia tavoitteita:

  • vastuu itsestä ja muista
  • vastuu ympäristöstä
  • hyvät tavat

Opetusmenetelmät

Koulussa opetetaan ja rohkaistaan oppilaita käyttämään erilaisia työtapoja.
Oppiminen tapahtuu tavoitteellisena opiskeluna erilaisissa tilanteissa itsenäisesti, opettajan ohjauksessa sekä vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden kanssa.
Työtapojen avulla kehitetään oppimisen, ajattelun ja ongelmanratkaisun taitoja, työskentelytaitoja ja sosiaalisia taitoja sekä aktiivista osallistumista.
Opettaja valitsee työtavat. Hänen tehtävänään on opettaa ja ohjata sekä yksittäisen oppilaan että koko ryhmän oppimista ja työskentelyä.

Kodin ja koulun välinen yhteistyö

Elo-syyskuussa 2016 järjestetään koko koulun yhteinen vanhempainilta. Tämän lisäksi luokat voivat pitää luokkakohtaisia vanhempainiltoja lukuvuoden aikana. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus tulla keskustelemaan oppilaan koulunkäynnistä.
Oppilaiden huoltajat kutsutaan koulun juhlatilaisuuksiin (joulu- ja kevätjuhla). Lukuvuoden aikana oppilaiden huoltajilla on mahdollisuus yhteydenottoihin opettajien/ rehtorin kanssa.
Lukuvuoden alussa koteihin lähetetään lukuvuositiedote, jossa kerrotaan koulun yleisiä toimintaohjeita. Lisäksi lukuvuoden aikana informoidaan huoltajia erilaisista koulua koskevista tapahtumista.

Koulukiinteistön historiaa

Koulun tilat koostuvat seitsemästä yleisopetustilasta, teknisentyön luokasta, yhdistetystä kuvataide ja tekstiilityön luokasta sekä liikuntasalista.
Koulu remontoitiin vuosien 2008 ja 2009 aikana. Vanhin osa valmistui syksyllä 2008. Hallintosiivessä oleviin luokkiin päästiin muuttamaan jo marraskuun aikana.
Uudisrakennus valmistui maaliskuun 2009 aikana, siinä yhteydessä saimme kuvaamataidon-ja tekstiililuokan sekä uudet teknisentyön tilat. Samalla keittiötä remontoitiin nykyaikaisemmaksi ja sen yhteyteen tehtiin yhteinen ruokala.

Lukudiplomi

Muhoksen alakoululaiset voivat suorittaa halutessaan lukudiplomin. Diplomin suoritusmahdollisuutta voit kysyä oman luokkasi opettajalta. Lukudiplomilistat ovat nähtävillä kirjaston ja Muhoksen koulujen internet-sivuilla sekä paperisina kirjaston nuortenosastolla ja kirjastoauto Poppaloorassa. Kirjaston henkilökunta opastaa sinua mielellään kirjojen etsinnässä. Lukudiplomitehtävät palautetaan omalle opettajalle.

Avaa lukudiplomin ohjeet ja kirjalista tästä.
Avaa lukudiplomin tehtäväpaketti tästä.