Kouluruokailu

lautanenKouluateria on tärkeä osa oppilaan päivittäistä hyvinvointia, terveyttä ja jaksamista. Kouluruokailu on osa koulun opetus- ja kasvatustehtävää. Ruokailutoiminnasta vastaava henkilöstö on opettajien ja muun henkilöstön kanssa oheiskasvattajia ravitsemusasioissa ja hyvien tapojen opettamisessa. Oppilaan erityisruokavalioista ja ruoka-aineherkkyyksistä huoltajan tulee tiedottaa opettajaa ja ilmoittaa asiasta koulun ruokailuvastaavalle. Ruoka-aineyliherkkyyksistä on hyvä olla olemassa lääkärin tai terveydenhoitajan lausunto.

Kouluruokailua seuraa ja arvioi säännöllisesti koulun ruokalatoimikunta. Koulut määrittelevät ruokailutoimikuntaan kuuluvat henkilöt. Huoltajien ja oppilaiden mielipidettä oppilasruokailusta kartoitetaan kyselylomakkeilla.