Koulukuraattori

Koulukuraattori toimii kouluilla ennaltaehkäisevänä ja varhaisena tukena oppilaille, perheille ja kouluyhteisölle. Koulukuraattori on koulun työntekijä, kadetjonka puoleen voi kääntyä erilaisissa pulmatilanteissa.

Tilanteet voivat liittyä esimerkiksi

  • koulunkäyntivaikeuksiin
  • koulukiusaamiseen
  • kaverisuhteisiin
  • käyttäytymiseen
  • itsetuntoon
  • mielialaan
  • kasvatusasioihin
  • perhetilanteeseen
  • erilaisiin kriisitilanteisiin

Lisäksi kuraattori on aktiivinen toimija ala- ja yläkoulun välisessä nivelvaiheessa, johon liittyen kuraattori tukee oppilaiden siirtymistä uuteen vaiheeseen koulupolulla muun muassa tapaamalla mahdollisuuksien mukaan kuudesluokkalaisia oppilaita haastattelun merkeissä.

Tilanteen ja tarpeen mukaan koulukuraattori työskentelee oppilaan kanssa, vanhempien kanssa tai jonkin tietyn oppilasryhmän tai koko luokan kanssa. Tapaamisissa koulukuraattori keskustelee ja työskentelee oppilaan kanssa kahden kesken. Käynneillä kartoitetaan ja arvioidaan oppilaan kokonaistilannetta. Työstettävää asiaa käydään lävitse keskustelujen, erilaisten tehtävien ja toiminnallisten menetelmien keinoin. Tapaamisten aikana oppilasta tuetaan tilanteesta eteenpäin pääsemisessä ja suunnitellaan tukitoimenpiteitä, jotka auttaisivat oppilasta parhaalla mahdollisella tavalla. Yksilötyön edetessä kuraattori on oppilaan iän ja tilanteen huomioiden tarpeen mukaan yhteydessä huoltajaan ja keskustelee hänen kanssaan oppilaan tilanteesta. Keskeistä keskusteluissa huoltajien kanssa on vanhemmuuden tukeminen ja työskenteleminen lapsen hyvinvoinnin parhaaksi. Oppilaan ja perheen tukemiseksi voidaan tarvittaessa myös järjestää tapaamisia, joihin kutsutaan paikalle oppilaan ja vanhemman lisäksi niitä työntekijöitä, joilla on osaamista olla oppilaalle ja perheelle avuksi ja tueksi kulloisessakin tilanteessa.

Yhteyttä kuraattoriin voi ottaa oppilas, huoltajat, koulun työntekijät tai muut lapsen tai perheen kanssa työskentelevät tahot. Jos koulun työntekijällä herää huoli oppilaasta, on hänen otettava yhteyttä kuraattoriin. Koulukuraattorin työ on luottamuksellista. Koulukuraattori pitää asiakasrekisteriä.

Koulukuraattori Tanja Westman Koulukuraattori Heidi Patokoski
Puh: 044 4970 436 Puh: 044 4970 486
tanja.westman@muhos.fi heidi.patokoski@muhos.fi
yhteydenotot myös Wilman kautta yhteydenotot myös Wilman kautta
Vastuukoulut: Vastuukoulut:
Muhoksen yläkoulu OSAO:n Muhoksen yksikkö
Oulujoen koulu Ammattiopisto Luovin Muhoksen yksikkö
Lukio Huovilan koulu
Kirkonkylän koulu Korivaaran koulu
Hyrkin koulu Kylmälänkylän koulu
Päivärinteen päiväkoti (eskarit) Laitasaaren koulu
Koivulehdon päiväkoti (eskarit) Päiväkoti Vauhtivekara (eskarit)
Päiväkoti Satelliitti (eskarit)