Kerhotoiminta

Koulun kasvatus- ja opetustyön tukemiseksi järjestetään kerhotoimintaa, joka kannustaa myönteisten harrastusten viriämiseen, antaa yhteisöllistä ja yksilöllistä tukea, osaltaan ehkäisee syrjäytymistä sekä antaa tarvittaessa sisältöä yksinäisiin aamu- ja iltapäiviin. Kerhotoiminta sisällytetään opetussuunnitelmaan. Kerhot ovat oppilaalle maksuttomia.

Kerhotyöllä pyritään:

  • ehkäisemään syrjäytymistä
  • antamaan onnistumisen ja osaamisen kokemuksia
  • lisäämään oppilaiden kouluviihtyvyyttä
  • antamaan mahdollisuus sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyden kasvamiseen
  • lisäämään oppilaiden osallisuutta ja aktiivisuutta lähiyhteisössä
  • kannustamaan oppilaiden harrastusten viriämistä
  • kehittämään oppilaiden luovaa toimintaa ja ajattelua
  • tarjoamaan turvallinen aikuiskontakti iltapäivisin
  • tarjoamaan harrastustoimintaa kotien lähellä
  • tukemaan kotien kasvatustyötä.

Nuorisotoimen kerhotoiminta