Iltapäivätoiminta

HAKEMINEN MUHOKSEN KUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN LUKUVUODEKSI 2018 – 2019

Toiminnan perusteina ovat Opetushallituksen laatimat ja valvomat iltapäivätoiminnan toimintaperusteet. Toiminnan perusteet löytyvät Opetushallituksen sivuilta. Muhoksen kunnan oma toimintasuunnitelma löytyy kohdasta toimintasuunnitelma. Toimintasuunnitelma on astunut voimaan 1.8.2016

Muhoksen kunnassa ei järjestetä aamupäivätoimintaa (OpVkltk 20.1.2016 § 4). Ainoastaan erityisopetukseen ja pidennetyn oppivelvollisuuden piiriin siirretyillä oppilailla on mahdollisuus hakea aamupäivähoitoon. Lupaa haetaan kirjallisesti johtavalta koulunkäyntiavustajalta.

Muhoksen kunta järjestää lukuvuonna 2018 – 2019 iltapäivätoimintaa ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityisopetukseen otetuille tai siirretyille oppilaille.  Muhoksen kunta ei järjestä iltapäivätoimintaa kouluissa esikoulun oppilaille. Toiminta on maksullista ja hakemus on sitova (irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi).

MAKSUT
Iltapäivätoiminnasta lasten huoltajilta perittävät maksut, kun lapsen toimintaan osallistumisaika päivässä on: 3 h / päivä maksua peritään 80 euroa / kk, 4 h / päivä maksua peritään 100 euroa / kk, yli 4 h / päivä maksua peritään 120 euroa / kk.
Iltapäivätoiminnan maksu voidaan poistaa, mikäli perhe saa toimeentulotukea tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä. Iltapäivätoiminnan toimintamaksujen harkinnanvaraisesta perimättä jättämisestä päättää hyvinvointijohtaja hakemuksen perusteella (hyvinvointiltk 12.3.2018 § 76).

Maksusta peritään puolet, jos ao. toimintaa annetaan enintään 10 päivänä. Maksu voidaan puolittaa esim. kesäkuussa, jolloin kunta ei anna toimintaa kuin alle 10 päivänä. Lapsen toimintaan osallistumismaksua ei puoliteta sillä perusteella, että lapsi osallistuu alle 10 päivänä kuukaudessa toimintaan. Jos lapsi ei sairautensa vuoksi voi osallistua toimintaan yli 10 päivänä kyseisen kuukauden aikana, niin maksusta peritään puolet (lääkärintodistus). Jos poissaolo toiminnasta jatkuu sairauden perusteella koko kuukauden, maksua ei peritä. Koulujen loma-ajat ja kuukauden pituus (paitsi kesäkuu) eivät pienennä maksua.

Toimintamaksusta ei myönnetä sisaralennusta eikä maksualennuksia. Irtisanoutuminen toiminnasta tulee aina tehdä kirjallisena. Irtisanoutumisaika on yksi kalenterikuukausi.

RYHMÄT
Kevään 2018 aikana, hakuajan päätyttyä, hyvinvointilautakunta päättää määräajassa saapuneiden hakemusten perusteella mihin kouluihin ryhmät perustetaan lukuvuonna 2018 – 2019.
VALINTA
Toimintaan otetaan mukaan hakemisjärjestyksessä ja mikäli hakemuksia on enemmän kuin paikkoja, niin arvontamenetelmällä. Hakuajan päättymisen jälkeen saapuneet hakemukset huomioidaan, ja paikkoja myönnetään, mikäli perustetuissa ryhmissä on tilaa tai jos ryhmissä vapautuu paikkoja.

Iltapäivätoimintaa annetaan koulun arkityöpäivinä (ma -pe) 12.00 – 17.00. Ennakkoon tehtyinä arkityöpäivinä ei ole iltapäivätoimintaa. Niiltä kouluilta, joihin ei muodostu omaa ryhmää voidaan ottaa oppilaita muihin ryhmiin.

TUTUSTUMISPÄIVÄ ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN
Toimintaan tutustuminen järjestetään 16.5.18 klo 11 – 13 välisenä aikana yhdessä kouluun tutustumisen kanssa niissä kouluissa, joihin hyvinvointilautakunta kevään 2018 haun perusteella päättää perustaa iltapäivätoiminnan ryhmän.

Lisätietoja johtavalta koulunkäyntiavustajalta/ap-ip esimieheltä Maria Piiralalta p. 044 4970 456

Toimintaan haetaan sähköisellä hakulomakkeella aikavälillä 23.3.–12.4.2018

Iiltapäivätoiminnan hakemus
Hakemus toimii Firefox- ja Internet Explorer –selaimissa.
Sähköisellä hakemuksella voit tehdä lapsesi aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemuksen. Valikosta löytyvät kaikki alakoulut. Ryhmien perustaminen päätetään myöhemmin.

Tunnistautumista vaativat sähköiset palvelut
Palvelua voivat käyttää vain asiakkaat, joilla on valmiiksi asiakassuhde kuntaan.
Palvelut toimivat Firefox- ja Internet Explorer –selaimissa. Palvelut vaativat pankkitunnukset ja olemassa olevan asiakkuuden.