Yleistä opistosta

Oulujoki-Opisto on perustettu vuonna 1970. Opisto tarjoaa Muhoksen ja Utajärven alueella monipuolista opetusta, joka antaa mahdollisuuden omaehtoiseen itsensä kehittämiseen,

elinikäiseen oppimiseen ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Opiston tarjontaan kuuluu taideaineita, käsityökursseja, vieraiden kielten kursseja, musiikkia, tietotekniikkaa, yhteiskunnallisia aineita, kirjallisuutta, kotitaloutta ja liikuntaa. Oulujoki-Opistossa järjestetään myös avoimia yleisöluentoja.

Opisto tarjoaa myös lukion oppiaineita ja taiteen perusopetusta (musiikki, kuvataide) sekä tarvittaessa ammatillista lisäkoulutusta ja avoimen yliopiston opetusta. Lisäksi järjestetään työyhteisöille tai yrityksille suunnattua tilauskoulutusta. Kuntalaiset voivat vaikuttaa esittämällä toivomuksia siitä, millaista toimintaa tai opetusta he haluavat oman alueensa opistoon. Lähetä palautetta.

Oulujoki-Opisto on nimetty Geopark-oppilaitokseksi. Muhoksen, Utajärven ja Vaalan kunnissa sijaitseva Rokua Geopark on Suomen ensimmäinen jäsenalue UNESCO:n suojelemassa maailmanlaajuisessa geopark-verkostossa. Tutustu geopark-oppilaitoksiin.

Oulujoki-Opiston kehittämisohjelma vuosille 2019-2022.