Opinto-ohjelma

kansalaisopisto2Ajantasaista tietoa löytyy myös Kurssit ja ilmoittautuminen -välilehdeltä. Tiedotamme kursseista myös paikallislehdissä, Instagramissa sekä Facebook-sivuilla – seuraa ilmoitteluamme.

Oulujoki-Opistoon ilmoittautuminen

Opiston kursseille voi ilmoittautua:
– sähköisesti linkistä: Kurssit ja ilmoittautuminen
– puhelimitse: 044 4970 011 (ma klo 8-16, ti-to klo 8.00-12.30)
– käymällä opiston toimistossa, os. Muhostie 5, 91500 Muhos (käynti toimistoon yläkoulun pääovesta, toimisto vasemmalla 1. krs. aulassa, luokka P101)

HUOM! Ilmoittautumista sähköpostitse, tekstiviestillä tai puhelinvastaajaan emme vastaanota.

Tarkat ilmoittautumisajat näet ko. kurssin kohdalla.
Uusien kurssien opiskelupaikat täytetään yleensä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Musiikkikouluun järjestetään keväisin erillinen pääsykoe, josta ilmoitetaan Tervareitti-lehden opistopalstalla ja opiston kotisivulla.

Maksukäytännöt

Muhoksen ja Utajärven kunnat ja valtio rahoittavat osan menoista. Sen vuoksi maksut voidaan pitää kohtuullisina. Maksut ovat kurssikohtaiset ja vaihtelevat järjestämiskustannusten mukaan. Kurssimaksu on mainittu aina kurssin yhteydessä. Lisäksi osallistuja hankkii itse työ- ja oppimateriaalit. Opisto ei ota vastaan ilmoittautumisia, jos opiskelijalla on kurssimaksuja maksamatta.

Maksut palautetaan vain, mikäli kurssi ei ala. Kurssilta poissaolo ei alenna kurssimaksua. Viikoittainen opistoryhmä/soittotunti/taidekoulu voi peruuntua yhden kerran lukukauden aikana opettajan sairastumisen takia eikä sitä tällöin korvata opiskelijalle. Jos poissaolokertoja tulee enemmän, hankitaan opettajalle sijainen tai tunnit korvataan myöhemmin, mistä ilmoitetaan opiskelijoille.

Kurssien peruutus, huomautuslaskut ja perintä

Jos asiakas peruu varaamansa kurssipaikan, tulee se tehdä vähintään 5 vrk ennen kurssin alkua. Peruutus on tehtävä opiston toimistoon, p. 044 4970 011 (ma klo 8.00-16.00, ti-to klo 8.00-12.30). Muussa tapauksessa veloitetaan koko kurssimaksu. Laskun maksamatta jättäminen tai opettajalle ilmoittaminen ei ole peruutus. Jos haluat osallistua koko lukuvuoden kestävällä kurssilla pelkästään syyslukukaudelle, muista perua osallistumisesi viimeistään 5 vrk ennen kevätlukukauden alkua. Muussa tapauksessa kurssimaksu peritään myös kevätlukukaudelta.

Voimassa olevan lainsäädännön mukaan viivästyneistä kurssi- tai muista maksuista saadaan periä korkoa ja maksut ovat ilman tuomiota ja päätöstä ulosottokelpoisia. Maksamattomista laskuista lähetetään ensin huomautuslasku. Tämän jälkeen edelleen maksamattomat laskut menevät perintään.

Jos kurssi peruuntuu, niin siitä lähetetään tietoa puhelimitse, tekstiviestillä tai sähköpostitse kaikille ennakkoon ilmoittautuneille. Taiteen perusopetuksen opinnoissa (kuvataide ja musiikki) on mahdollista hakea erillisen hakemuksen mukaan lukukausimaksuvapautusta ja sisaralennusta. Taiteen perusopetuksen lukukausimaksut voi halutessaan maksaa kahdessa erässä. Ota tällöin yhteyttä toimistoon p. 044 497 0011 (ma klo 8-16, ti-to klo 8.00-12.30).

Kurssien opiskelijamäärät

Opintoryhmän toiminnan aloittaminen ja toiminnassa pysyminen edellyttää yleensä 8 opiskelijan läsnäolon. Liikuntaryhmissä pitää olla 10 ilmoittautunutta, jotta kurssi aloitetaan. Siksi ilmoittautuminen ajoissa on tärkeää. Rehtori voi harkinnan mukaan tehdä poikkeavan päätöksen.

Opiston pitämät rekisterit

Oppilaitos voi henkilötietolain (523/99) 13 § perusteella käsitellä opiskelijan henkilötunnusta. Henkilötunnus on tarpeen opiskelijan yksiselitteisessä yksilöinnissä, jota tarvitaan opiskelijan ja oppilaitoksen oikeuksien sekä velvollisuuksien toteuttamiseksi (mm. opetuksen järjestäminen, tutkinnot, todistukset, maksut). Opiskelijan henkilötunnusta tai muuta tietoa ei luovuteta ulkopuolisille, vaan käytetään ainoastaan opetuksen järjestämisestä aiheutuviin toimenpiteisiin ja opiskelijarekisterin lainmukaiseen ylläpitoon. Oulujoki-Opiston opiskelijoita koskevat tiedot on rekisteröity Hellewi-järjestelmän henkilötietorekisteriin. Järjestelmän tietosuojaseloste on nähtävillä opiston toimistossa ja oheisesta liitteestä: Tietosuojaseloste. Annettuasi tiedotus- ja markkinointiluvan, Oulujoki-Opisto tiedottaa vain opiston omasta toiminnasta.

Opintoseteli

Oulujoki-Opisto on saanut Opetushallitukselta opintoseteliavustusta eläkeläisille, työttömille ja alhaisen pohjakoulutuksen omaaville henkilöille järjestettävään koulutukseen. Myönnetty opintoseteliavustus käytetään vuoden 2020-2021 aikana.

Opintosetelin arvo on 1.8.2020 alkaen 15 € ja se voidaan käyttää kurssimaksun korvaamiseen tai alentamiseen Oulujoki-Opiston järjestämillä kursseilla Muhoksella ja Utajärvellä. Opintoseteliä voi käyttää ainoastaan tutkintoon johtamattomaan koulutukseen. Opiskelijan tulee hakemusta jättäessään tarvittaessa todistaa oikeutensa edun saamiseksi. Opintosetelin myöntämisestä/myöntämättä jättämisestä tekee rehtori. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä ja tukea myönnetään niin kauan kuin määrärahaa riittää. Päätös kirjataan hallinto-ohjelmaan, jolloin tieto päätöksestä siirtyy suoraan laskutukseen.

Opintoseteli on saajalle henkilökohtainen eikä sitä voi vaihtaa rahaksi. Seteleitä voi hakea sähköisesti kunnan www-sivulta, kurssien opettajilta tai Oulujoki-Opiston toimistosta. Seteleitä on rajoitettu määrä, ja niitä voidaan myöntää yksi seteli /opiskelija / lukukausi. Lomake palautetaan viimeistään viikon sisällä kurssin alkamisesta Oulujoki-Opiston toimistoon os. Oulujoki-Opisto, PL 39, 91501 Muhos tai skannattuna osoitteella opisto(at)muhos.fi. Myöhemmin palautettuja opintosetelihakemuksia ei huomioida. Opintoseteli haetaan erikseen sekä syys- että kevätlukukaudelle. Syyslukukauden hakuaika alkaa 1.8.2020, kevätlukukauden hakuaika alkaa 11.1.2021. Ennen hakuajan alkamista palautettuja hakemuksia ei huomioida.

Opintosetelihakemus 2019-2020

Utajärven kurssien alennusseteli (OjO-seteli)

Utajärven kunta tarjoaa kuntalaisilleen alennussetelin opiston kurssimaksuihin. OjO-setelillä alennetaan Oulujoki-Opiston kurssimaksuja tietyin edellytyksin. Alennuksen kurssimaksuihin saa, kun kurssi järjestetään Utajärvellä, se kestää vähintään lukukauden, kurssille osallistuja asuu vakituisesti Utajärvellä ja osallistuja on hyväksytty kurssille. Kurssimaksun alennusta OjO-setelillä haetaan tähän tarkoitukseen tehdyllä lomakkeella. Lomakkeita saa Utajärven Asiointipisteestä os. Vanhatie 46. Lomake tulee jättää Utajärven kunnan Asiointipisteeseen, kunta toimittaa täytetyt lomakkeet Oulujoki-Opistoon. Syyslukukauden osalta lomake on toimitettava Asiointipisteeseen viimeistään pe 25.10.2019. Kevätlukukauden osalta lomake on toimitettava Utajärven kunnan Asiointipisteeseen viimeistään pe 21.2.2020.

Kurssimaksuja alennetaan portaittain. 40-55 euroa maksavista kursseista alennus on 5 euroa, 56-99 euroa maksavista kursseista alennus on 15 euroa ja 100 euron ja sen ylittävistä kursseista alennus on 25 euroa. OjO-setelin kanssa voi hakea yhtäaikaa myös valtion rahoittamaa opintoseteliä tai sisaralennusta (taiteen perusopetus).

Vapaaoppilaspaikat ja sisaralennukset

Vapaaoppilaspaikka myönnetään hakemuksesta oppilaalle, joka/jonka perhe saa toimeentulotukea. Vapaaoppilaspaikkaa haetaan ja se myönnetään lukukaudeksi kerrallaan. Hakemukset syyslukukaudelle jätetään sen lukukauden syyskuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan, ja hakemukset kevätlukukaudelle sen lukukauden tammikuun loppuun mennessä, jolle vapaaoppilaspaikkaa haetaan. Kesken lukukauden vapautuvalle oppilaspaikalle otettava oppilas voi hakea vapaaoppilaspaikkaa kolmen viikon kuluessa oppilaaksi hyväksymisestä. Vapaaoppilaspaikka koskee vain taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita. 

Vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on todistus hakijan varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys, joka hakijan tulee liittää vapaaoppilaspaikkahakemukseen. Hakemuksen vapaaoppilaspaikasta tekee oppilaan huoltaja tai täysi-ikäinen oppilas omalta kohdaltaan. Kotona asuvan täysi-ikäisen oppilaan vapaaoppilaspaikan myöntämisen edellytyksenä on samoin todistus oppilaan vanhempien varattomuudesta/toimeentulotukiselvitys. Oppilailta, joille vapaaoppilaspaikka on myönnetty, ei peritä lukukausimaksua eikä muita opiskeluun välittömästi liittyviä maksuja. Vapaaoppilaspaikat myöntää Oulujoki-Opiston rehtori.

Sisaralennus myönnetään siten, että kallein lukukausimaksu laskutetaan täysimääräisenä, ja jokaiselle seuraavalle sisarukselle myönnetään alennusta 20 % lukukausimaksusta. Alennukseen ovat oikeutettuja perheen alle 18-vuotiaat lapset. Sisaralennus koskee vain taiteen perusopetuksen varsinaisia oppilaita. Vapautusta lukukausimaksusta ja sisaralennusta ei voi saada samanaikaisesti. Sisaralennus on voimassa yhden lukuvuoden kerrallaan.

Vapaaoppilaspaikkahakemus
Sisaralennushakemus

Todistukset

Säännöllisesti kurssilla mukana olleet saavat pyynnöstä todistuksen. Kurssitodistus kuluvan työvuoden ajalta on ilmainen, aiemmista opinnoista se maksaa 7 €/kurssi ja jos todistus postitetaan, peritään siitä 3 €:n postitusmaksu.

Tenttitilaisuudet

Tarvittaessa opisto järjestää valvottuja tenttitilaisuuksia. Osallistuja suorittaa korkeakoulun tai muun oppilaitoksen maksut sekä valvonnasta 25 €/tentti virka-aikana (arkisin klo 8-16) Virka-ajan ulkopuolella tapahtuvasta tentin valvonnasta peritään 50 €:n tenttimaksu/tentti. Ajoista on sovittava ennakolta toimiston kanssa. Edellytyksenä on, että opiskelija on sopinut oppilaitoksensa kanssa tentin suorittamisesta tällä tavoin. Opisto järjestää tenttitilan ja valvojan, ja huolehtii tehtävien ja kysymysten vastaanottamisesta sekä vastausten postittamisesta.

Tilauskoulutus

Opisto tarjoaa myös yritys- ja toimialakohtaisia koulutuspalveluja. Koulutus suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Vakuutus

Oulujoki-Opiston opiskelijat ovat vakuutuksen piirissä opiston järjestämillä kursseilla. Vakuutus ei kuitenkaan korvaa hoitokuluja kamppailu-, kontakti- tai itsepuolustuslajeissa aiheutuneista vammoista.