Lukio

Vahva, kannustava ja monipuolinen yleislukio, jossa oppimistulokset ovat hyviä.

lukioLukiossakin voi viihtyä! Lukiomme ilmapiiri on välitön ja yksilöt huomioiva  – olisiko tämä syy, miksi ylioppilaamme palaavat vielä jatko-opiskeluistakin vierailemaan koululla.

Käyntiosoite:
Muhostie 5
91500 Muhos
Rehtori
Minna Kemppainen
044 4970 446
Opettajat
044 4970 442
Postitusosoite:
Muhoksen Lukio
PL 54
91501 Muhos
Kanslia
Minna Kukkonen
044 4970 433
fax
08 533 1190

Ajankohtaista

Muhoksen lukion aktiiviset kotisivut löytyvät osoitteesta: https://peda.net/muhos/muhoksen-lukio

Mikäli olet vailla opiskelupaikkaa tai olet päättänytkin hakea  Muhoksen lukioon, ota yhteyttä rehtori Minna Kemppaiseen (044 4970 446) tai opinto-ohjaaja Hanna Raustia (044 4970 444).


Koulumme

Muhoksen lukio on aktiivinen yleislukio, jonka tehtävänä on antaa opiskelijoille laaja-alainen yleissivistys ja hyvät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin.

Muhoksen lukiossa opiskelija käyttää monipuolisesti hyväkseen erilaisia oppimisympäristöjä, koulurakennuksen lisäksi käytössä ovat verkko-oppimisympäristöt mm. Peda.net ja Googlen Gafe-palvelut. Yrittäjyys näkyy vahvana lukiossamme. Olemme myös Geopark-lukio.

Tervetuloa tustumaan ja opiskelemaan innovatiivisessa mukavassa joukossa! Vieraile peda.net sivuillamme!

lukiofilmi

Etälukio

Muhoksen lukio osana etälukioverkkoa

  • Muhoksen lukio kuuluu Pohjois-Pohjanmaan etälukioverkkoon
  • Uudet opiskelijat ilmoittautuvat etälukioon pääsääntöisesti elokuussa, jolloin lukiolla järjestetään aiheesta infotilaisuus. Infotilaisuuden tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin mm. Kalevassa.
  • Etäopiskelijaksi voi ilmoittautua myös kesken lukuvuoden. Ilmoittautuminen tapahtuu eLukion kotisivuilla (www.elukio.fi) olevan sähköisen ilmoittautumislomakkeen avulla.
    Etälukiossa voi suorittaa joko yksittäisiä kursseja (aineopiskelija) tai koko lukion oppimäärän ja yo-tutkinnon kokonaan tai osittain (tutkintotavoitteinen opiskelija). Tutkinto suoritetaan siinä oppilaitoksessa, jossa etälukio-opiskelija on opiskelijana.
  • Etälukio on itseopiskeluväylä, jossa voit suorittaa koko lukion tai yksittäisiä kursseja silloin, kun haluat opiskella jostavasti kotoa käsin.
  • Etälukion kurssit ovat ilmaisia tutkintotavoitteisille opiskelijoille. Jos lukion päiväopiskelija on kuitenkin ilmoittautunut kurssille, mutta jättää sen suorittamatta, perii lukio opiskelijalta 15 €:n ilmoittautumismaksun. Pelkästään aineopiskelijoina etälukiota suorittavat opiskelijat maksavat jokaisesta kurssista, jolle he ovat ilmoittautuneet, 15 €, kuitenkin enintään 60 €/lukukausi. Kurssimaksu määräytyy ilmoittautumisten perusteella, ei suoritusten perusteella. Maksut laskutetaan kaksi kertaa vuodessa.

Muhoksen lukion etäopiskelijat ilmoittautuvat seuraavan osoitteeseen:

Opinto-ohjaaja Hanna Raustia
Muhoksen lukio
PL 54
91501 Muhos
puh. 044 4970 444
sähköposti: etunimi.sukunimi(at)muhos.fi
tai rehtori: 044 4970 446

lukiofilmi2