Opetus ja varhaiskasvatus

Sote

Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluiden toiminta-ajatus on lapsen kokema ilo arjessa. Kokiessaan iloa lapsi saa myönteisen kuvan itsestään ja ympäristöstään. Onnistumisen elämykset ja yhteiset kokemukset toisten kanssa ovat merkityksellisiä lapsen elämässä. Lapsen ilo ja innostuneisuus luovat pohjaa tasapainoiselle kasvulle ja elinikäiselle oppimiselle. Keskeistä on lapsen kunnioittaminen omana itsenään: lapsi kokee saavansa arvostusta ja ymmärrystä sekä uskaltaa olla oma itsensä ja yrittää.

Muhoksen kunnassa on viisi 0-6 sekä yksi 7-9 vuosiluokkien perusopetusta antavaa koulua sekä Oulujoen koulu joka on erityiskoulu.

Muhokselta löytyy oma aktiivinen lukio, jossa on monipuolinen kurssitarjonta ja vireä opiskelua tukeva ilmapiiri. Muhoksen lukio tekee yhteistyötä Oulun ja naapurikuntien lukioiden sekä eLukion kanssa.