Jätä palautetta

Tällä lomakkeella voit lähettää palautetta Muhoksen kuntaan

Jos asiasi koskee jotain tiettyä yksittäisellä sivulla ilmenevää virhettä tai puutetta niin liitä tällöin viestisi mukaan kyseisen sivun tarkka sijainti. Näin nopeutat vian korjaamista.
Voit myös lähettää kehitysideoita sivujen sisällösta ylläpidolle.

Asioiden vireillepano on tehtävä k i r j a l l i s e s t i .

Asiani koskee:

Nimi

Sähköposti

Viesti