Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyöntekijä Minna Lukkari, puh. 044-4970 161

minna.lukkari(at)muhos.fi

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen puh. 044-4970 403

juha.pesonen(at)muhos.fi

Etsivä nuorisotyö

Muhoksen kunta on mukana Oulun seudun Etsivän työn hankkeessa. Muhoksella ensisijaisena kohderyhmänä ovat Muhoksella asuvat 15-28 -vuotiaat nuoret, jotka ovat tai ovat jäämässä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle.

TAVOITTEENA ON
Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta(7 b §)

NUORISOTYÖTÄ SÄÄTÄÄ MUUTTUNUT NUORISOLAKI

7 a § Monialainen yhteistyö

7 b § Etsivä nuorisotyö

7 c § Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten

7 d § Etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen tietojen käsittely

Oulun seudun nuorten palvelut