Etsivä nuorisotyöntekijä

Etsivä nuorisotyöntekijä Minna Lukkari
puh. 044 4970 161 / minna.lukkari(at)muhos.fi
OHJAAMO Muhos
Valtatie 30, 91500 Muhos

Vastuuhenkilö: Vapaa-aikatoimenjohtaja Juha Pesonen
puh. 044 4970 403 / juha.pesonen(at)muhos.fi

Etsivä nuorisotyö

Muhoksen kunta on mukana Oulun seudun Etsivän työn hankkeessa. Muhoksella ensisijaisena kohderyhmänä ovat Muhoksella asuvat 15-28-vuotiaat nuoret, jotka ovat tai ovat jäämässä koulutuksen tai työelämän ulkopuolelle.

Etsivän nuorisotyön tehtävänä on tavoittaa tuen tarpeessa oleva nuori ja auttaa hänet sellaisten palvelujen ja muun tuen piiriin, joilla edistetään hänen kasvuaan ja itsenäistymistään sekä pääsyään koulutukseen ja työmarkkinoille. Etsivää nuorisotyötä tehdään ensisijaisesti perustuen nuoren itsensä antamiin tietoihin ja hänen omaan arvioonsa tuen tarpeesta(7 b §)

NUORISOTYÖTÄ SÄÄTÄÄ MUUTTUNUT NUORISOLAKI

  • 7 a § Monialainen yhteistyö
  • 7 b § Etsivä nuorisotyö
  • 7 c § Tietojen luovuttaminen etsivää nuorisotyötä varten
  • 7 d § Etsivää nuorisotyötä varten luovutettujen tietojen käsittely

Oulun seudun nuorten palvelut