Geopark

Geopark on

Matkailua, kulttuuria, luontoa, geologiaa, yrittäjyyttä, kansainvälisyttä, opetusta, yhteistyötä ja paikallisten vahvuuksien esiintuomista geologialtaan ainutlaatuisessa, UNESCOn tunnustamassa ympäristössä.

Rokua Geopark

Rokua Geopark koostuu kolmesta laajemmasta aluekokonaisuudesta: Oulujokilaaksosta, Oulujärvestä ja Rokuan harju-ja dyynialueesta. Geopark-alue muodostaa Rokuan harjujaksoa seuraavan geologisen käytävän Muhos-muodostumasta Oulujoen vartta pitkin Oulujärvelle ja Manamansaloon asti. Geopark yhdistää yhdeksi kokonaisuudeksi alueiden geologisen, luonnonhistoriallisen ja kulttuurisen historian viime jääkaudesta nykypäivään asti.

rokuabanneri