Kysely yhdistyksille

Muhoksen kunta haluaa osallistaa ja kehittää yhteistyötä paikallisten yhdistysten kanssa. Toukokuun ajan Muhoksella toimiville yhdistyksille on avoinna kysely, jonka avulla kartoitetaan tämän hetkisen yhteistyön tilaa ja mietitään, mitä voitaisiin tehdä paremmin. Kysely luo pohjaa yhdistysyhteistyöasiakirjan laadinnalle.

Yhdistysyhteistyöasiakirjan avulla kunnan ja yhdistysten yhteistyöhön saadaan rakennetta, selkeyttä, sujuvuutta, läpinäkyvyyttä ja vaikuttavuutta. Yhdistysyhteistyö on myös kirjattu lokakuun lopussa kaikkien kuntien allekirjoittamaan Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimukseen. Yhteistyöasiakirjan laatiminen tukee vahvasti tätä työtä ja luo vakaan pohjan toimivalle yhteistyölle kunnissa.

Muhos työstää yhdistysyhteistyöasiakirjaa Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen mallintamaa prosessia mukaillen. Prosessi toteutuu yhteistyössä kunnan ja yhdistysten kanssa, Pohjois-Pohjanmaan järjestörakenne -hankkeen tukemana.

Kyselyyn pääset TÄSTÄ.

Vastausaika päättyy 31.5.