Ympäristö ja luonto

Oulun seudun ympäristötoimi / Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos

Toimialueeseen kuuluvat Oulu, Hailuoto, Kempele, Muhos, Liminka, Lumijoki ja Tyrnävä.

Yllä mainituissa kunnissa toimineet ympäristötoimen viranhaltijat ovat siirtyneet 1.1.2005 Oulun kaupungissa sijaitsevaan yhteiseen toimipisteeseen.

Postiosoite:
Oulun seudun ympäristötoimeen osoitettujen hakemusten ja ilmoitusten ym. postiosoite on:

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos 
Oulun kaupungin kirjaamo 
PL 27, 90015 OULUN KAUPUNKIpaakuva_sosiaali

sähköposti: kirjaamo(at)ouka.fi

Käyntiosoite:
Solistinkatu 2, 90140 OULU

Kaupungin puhelinvaihde
08 558 410

fax nro 08 557 1490

Sähköposti:
etunimi.sukunimi(at)ouka.fi
tai
ymparisto(at)ouka.fi

 

Ympäristönsuojelu vastaa ilmansuojelun, vesiensuojelun, jätehuollon, meluntorjunnan, kemikaaliasioiden sekä maa- ainestenoton lupa-, ilmoitus- ja valvonta-asioista, luonnonsuojeluun, virkistyskäyttöön ja maankäytön suunnitteluun liittyvistä tehtävistä sekä ympäristön tilan seurannasta.

 

YMPÄRISTÖTOIMI TIEDOTTAA

Hevostalliohje 2019

Oulun seudun kunnille uudet ympäristönsuojelumääräykset

Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta on päätöksellään 14.6.2017 § 82 hyväksynyt ympäristönsuojelulain 202 §:n mukaiset Oulun kaupungin sekä Hailuodon, Kempeleen, Limingan, Lumijoen, Muhoksen ja Tyrnävän kuntien yhteiset ympäristönsuojelumääräykset ja kumonnut seuraavat, aiemmat ympäristönsuojelumääräykset:
– Oulun kaupunginvaltuusto 16.12.2013 § 170
– Hailuodon kunnanvaltuusto 30.1.2014 § 4
– Kempeleen kunnanvaltuusto 24.2.2014 § 11
– Limingan kunnanvaltuusto 27.1.2014 § 7
– Lumijoen kunnanvaltuusto 15.1.2014 § 5
– Muhoksen kunnanvaltuusto 17.12.2013 § 123
– Tyrnävän kunnanvaltuusto 26.2.2014 § 6

Aiempiin määräyksiin verrattuna ympäristönsuojelumääräyksiin on tehty vähäisiä ja pääosin lainsäädäntömuutoksista johtuvia teknisluontoisia tarkennuksia. Ympäristönsuojelumääräykset ovat tulleet voimaan 1.8.2017. Määräykset täydentävät osaltaan lakia ja sen nojalla annettuja asetuksia ja niillä voidaan ehkäistä joustavasti ja tehokkaasti paikallisia ympäristöhaittoja, joihin säädöstason määräykset ovat usein liian yleisluontoisia.

Lisätietoa täältä.

Maa-ainesten kotitarveotosta ilmoitettava

Maa-ainesten kotitarveotolla tarkoitetaan maa-ainesten ottamista omalta maalta omaan tavanomaiseen käyttöön. Kotitarveottoon, joka liittyy asumiseen tai maa- ja metsätalouteen, ei tarvita maa-aineslain mukaista lupaa. Kotitarveottona voidaan pitää maa-ainesten ottoa esimerkiksi tilan omia rakennushankkeita, salaojituksia tai tilan teiden kunnossapitoa varten.

Lue koko tiedote tästä.