Vaalit

Suomessa valitaan suorilla vaaleilla

  • eduskunta
  • valtuustot
  • tasasavallan presidentti
  • jäsenet Euroopan parlamenttiin

Vaalit ovat välittömiä, niissä äänestetään suoraan äänestäjän itse valitsemaa ehdokasta. 
Eduskunta-, kunta- ja europarlamenttivaalit järjestetään suhteellisena, avoimena listavaalina.

Perustuslaki määrittelee vaalit yleisesti, lisäksi määräyksiä vaaleista on vaalilaissa, kuntalaissa ja rikoslaissa.

Suomessa päivät, jolloin toimitetaan valtiolliset vaalit, kuntavaalit, Euroopan parlamentin edustajien vaalit tai neuvoa-antava kansanäänestys, ovat virallisia liputuspäiviä.

Äänestyspaikat Muhoksella

1. Huovila; Huovilan koulu; Ketolanojantie 653
2. Hyrkki; Hyrkin koulu; Mettäperäntie 5
3. Laitasaari; Laitasaaren koulu; Hotintie 22
4. Mäntyranta; Mäntyrannan liikuntasali; Mäntyrannankuja 5
5. Ponkila; Kirkonkylän koulu; Veturitie 9
6. Kirkonkylä; Koivu ja Tähti –kulttuurikeskus; Muhostie 2
7. Kylmälänkylä; Kylmälänkylän koulu; Kylmälänkyläntie 2845
Kulku Kirkonkylän koululla olevalle äänestyspaikalle tapahtuu Nuorisotien kautta.

2018

PRESIDENTINVAALI

– tammi/helmikuu

Lisätietoa: http://www.vaalit.fi/fi/index/vaalit/presidentinvaali.html

2019

EDUSKUNTAVAALIT

– huhtikuu

EUROPARLAMENTTIVAALIT

– kesäkuu

 

Lähde: http://www.vaalit.fi