Lautakunnat

Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä. Yleensä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.

Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajisto valitaan samalla kuin jäsenet valitaan.

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii vapaa-aikajaosto, jonka jäsenet valitsee hyvinvointilautakunta.

Muhoksella on 5 lautakuntaa:

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä maanantaisin toimipisteissä virka-aikana.

Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokunnan pöytäkirja on nähtävänä jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkimaanantaina lautakunnan sihteerin virkahuoneessa virka-aikana sekä pöytäkirjan tarkistamisen jälkeen Oulun kaupungin Internet-sivuilla:
Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunta