Lautakunnat

Valtuusto päättää mitä lautakuntia kunnassa on ja niiden jäsenmäärästä ja toimivallasta. Lautakuntien jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä. Yleensä valitaan pariton määrä, jotta äänet eivät yksittäisten kokousasioiden käsittelyssä äänestettäessä mene tasan.

Lautakunnalla on oltava puheenjohtaja ja tarpeellinen määrä varapuheenjohtajia. Puheenjohtajisto valitaan samalla kuin jäsenet valitaan.

Hyvinvointilautakunnan alaisuudessa toimii vapaa-aikajaosto, jonka jäsenet valitsee hyvinvointilautakunta.

Muhoksella on 5 lautakuntaa:

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ovat nähtävillä maanantaisin toimipisteissä virka-aikana.

 Kuntien välinen yhteistoiminta: