Hankkeet ja projektit

VALPAS-hanke

VALPAS-hanke (1.8.2016-31.7.2019) on Nuorten Ystävien hallinnoima hanke, joka kehittää sektorirajat ylittävää matalan kynnyksen toimintaa yhdessä kumppanikuntien (Kemijärvi, Muhos, Pudasjärvi ja Utajärvi) kanssa Nuorten Ystävien valmennuspajamallia soveltaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat työn ja koulutuksen ulkopuolella olevat nuoret ja nuoret aikuiset (15-40 vuotiaat), jotka ovat vaikeimmassa työmarkkina-asemassa ja vaarassa tipahtaa palvelujen ulkopuolelle.

VALPAS-hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikunnissa nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen, matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen yhdessä asiakkaiden kanssa sekä asiakkaiden osallisuuden, elämänhallinnan ja työelämävalmiuksien vahvistuminen sosiaalisen kuntoutuksen avulla.

Hankkeen toimintaa rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto Lapin ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskusten kautta. Osarahoitukseen osallistuvat myös Kemijärven, Muhoksen, Pudasjärven ja Utajärven kunnat.

Projektipäällikkö
Sanna Laine
p. 044 5512408
sanna.laine(at)nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Pudasjärvi
Maarit Kokko
p. 044 7350 337
maarit.kokko(at)nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Muhos ja Utajärvi
Riikka Lehtinen
p. 044 7341 720
riikka.lehtinen(at)nuortenystavat.fi

Työkykyvalmentaja, Kemijärvi
Pia Ylitapio
p. 044 7553 158
pia.ylitapio(at)nuortenystavat.fi

Projektisuunnittelija/asiantuntija
Amira Bushnaief
amira.bushnaief(at)nuortenystavat.fi

Hankeassistentti
Anne Lusikka
p. 044 7341 543
anne.lusikka(at)nuortenystavat.fi

 

Oulun seudun kunnat yhteistyössä

Pohjois-Pohjanmaan liitto