Avoimet työpaikat

Muhoksen kunnan avoimia virkoja ja työpaikkoja

 • Koivulehdon päiväkodin johtaja
  Koivulehdon päiväkodin johtajan virka Muhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana toistaiseksi voimassa oleva (Koivulehdon) päiväkodin johtajan virka 1.8.2019 alkaen. Viran sijoituspaikkana on virkasuhteen alussa Koivulehdon päiväkoti. Koivulehdon päiväkodissa on kuusi ryhmää ja lisäksi avointa varhaiskasvatusta. Päiväkodissa järjestetään esiopetust…
 • Yläkoulun ja lukion englannin tuntiopettajan virka
  Muhoksen kunnan hyvinvointipalveluissa on haettavana yläkoulun ja lukion yhteinen englannin kielen tuntiopettajan toistaiseksi voimassa oleva virka 1.8.2019 alkaen. Tehtävän sijoituspaikkana on Muhoksen yläkoulu ja lukio. Englannin kielen tuntiopettajan viran kelpoisuusvaatimukset määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuudesta annetun asetuksen (986/199…
 • Varhaiskasvatuksen lastenhoitaja
  Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiskasvatuksen lastenhoitajan toistaiseksi voimassa oleva toimi 1.8. 19 alkaen Koivulehdon päiväkodissa. Lastenhoitajan tehtävä edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, joustavuutta ja aktiivista työotetta sekä uuden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden hallintaa. Lastenhoitaja toimi…
 • Varhaiserityisopettaja
  Muhoksen kunnan varhaiskasvatuspalveluissa on haettavana varhaiserityisopettajan toimi määräaikaisena 1.8-31.8.19, jonka jälkeen toimi muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi 1.9. 19 alkaen Varhaiserityisopettajan tehtävänä on vastata omalla alueellaan lasten erityspedagogisesta arvioinnista, toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta niin yksilön, pienryhmän ku…
 • Sairaanhoitaja
  Haemme terveyskeskussairaalaan sairaanhoitajia kesäsijaisiksi. Työ on luonteeltaan kolmevuorotyötä. Hakijalta edellytetään sairaanhoitajan tai terveydenhoitajan tutkintoa ja työkokemusta sairaanhoitajan tehtävistä. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.…
 • Lähihoitaja
  Haemme terveyskeskussairaalaan lähihoitajia kesäsijaisiksi. Työ on luonteeltaan kolmevuorotyötä. Hakijalta edellytetään lähi- tai perushoitajan tutkintoa ja työkokemusta lähihoitajan tehtävistä. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta ja kykyä työskennellä itsenäisesti.…
 • Lähihoitaja
  Haemme lähihoitajia kesäsijaisiksi vanhusten kotihoitoon 15.3.2019 alkaen. Työ on luonteeltaan kaksivuorotyötä. ja tapahtuu asiakkaiden kotona, joten auto on oltava käytössä. Hakijalta edellytetään lähihoitajan tutkintoa ja työkokemusta lähihoitajan tehtävistä. Arvostamme yhteistyökykyä, kykyä toimia moniammatillisen tiimin jäsenenä sekä oma-aloitteisuutta j…

Muut avoimet työpaikat:

Muhoksen kunnan nuorten kesätyöt v. 2019

TE-palvelujen avoimet työpaikat
Kuntarekry.fi