Elinkeino

Elinkeino

esitekuvake

Muhoksen vetovoimatekijöitä ja erityispiirteitä ovat

  • Monipuolinen elinkeinorakenne
  • Tontteja hyvillä paikoilla
  • Osa kasvavaa Oulun seutua
  • Hyvät liikenneyhteydet, mukaan lukien tietoliikenne
  • Peruselinkeinoja tukeva tutkimus ja ammattikoulutus
  • Hyvät koulutusmahdollisuudet Muhoksella ja Oulun seudulla
  • Sosiaali- ja hyvinvointiyritysten suuri määrä

Kunnanvaltuusto hyväksyi 27.1.2011 Muhoksen kunnalle vuoteen 2015 ulottuvan elinkeinostrategian.

MUHOKSEN KUNNAN ELINKEINOPALVELUT

Kunnanjohtaja
Jukka Syvävirta
044 4970 001- Elinkeinopalveluiden kokonaisvastuu
Tekninen johtaja
Mikko Kari
044 4970 308- Teollisuustilat ja tontit, sopimukset
– Ulkomainonta, opasteet
Maanmittausteknikko
Eero Airaksinen
044 4970 301- Teollisuustilat ja tontit
Maaseutuasiamies
Eija Rautiainen
044 4970 028- Maaseutuelinkeinoasiat

MUHOS OSANA OULUSEUTUA

ouluseutu ely uusyritys ppy