Tietöitä keskustan alueella

Kunta tiedottaa

Elokuussa aloitetaan tietöitä keskustan alueella:

* Jussilantie – Kellotie sadevesiviemäri elo- syyskuussa ja

* Ratatien saneeraus syyskuu – marraskuu.

Tietöistä aiheutuu haittaa liikenteelle ja kiertotiejärjestelyjä.

Tietyöt syksyllä 2017