Poikkeamispäätöstä koskeva julkipanoilmoitus

Muhoksen kunnanhallituksen julkipanoilmoitus poikkeamista koskevan päätöksen antamisesta pidetään yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla 13.6.-13.7.2017.

Julkipanoilmoitus kokonaisuudessaan tästä: Julkipanoilmoitus, Kesäniemi