Päätöksen tiedoksiantokuulutus

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kuulutus päätöksen antamisesta Destia Rail Oy:n hakemukseen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta pidetään yleisesti nähtävillä kunnan ilmoitustaululla 2.6.-3.7.2017.

Kuulukseen liittyvä päätös on nähtävillä kuulutusajan kunnanviraston yhteispalvelupisteessä.

Kuulutus kokonaisuudessaan tästä: Kuulutus 2.6.2017, Destia Rail Oy