Kutsu tiedotus- ja yleisötilaisuuteen 14.6.2017

Ratahankkeen Oulu – Kontiomäki -rataosan perusparannus, Oulu-Muhos välin päällysrakenteen perusparantaminen 2017

Tilaisuus järjestetään:

Aika: 14.06.2017 klo 17.00 – 19.00
Paikka: Muhoksen Koivu ja Tähti kulttuurikeskus, Kotiseutuhuone, Muhostie 2, 91500 Muhos

Liikennevirasto on käynnistänyt Oulu-Muhos välin päällysrakenteen perusparantamisen, päällysrakenneurakka 4 (PRU4). Tiedotus- ja yleisötilaisuudessa kerrotaan päällys-rakenneurakan etenemisestä ja tiedotetaan tulevista rakentamistoimista urakka-alueella. Tilaisuus on avoin kaikille radan varren asukkaille, maanomistajille ja muille asiasta kiinnostuneille.

Paikalla ovat tilaajan Liikenneviraston ja urakoitsijan Destia Rail Oy:n edustajat.

Lisätietoja antavat:

Teemu Poussu, Liikennevirasto, puhelin 029 534 3974, sähköposti teemu.poussu@liikennevirasto.fi
Aki Orajärvi, Ramboll CM Oy, puhelin 040 485 9267, sähköposti aki.orajarvi@ramboll.fi