Hoitotakuulakitiedote 2/2017

A. PERUSTERVEYDENHUOLLOSSA (TERVEYSKESKUS JA HAMMASHOITOLA)

1. Välitön yhteydensaanti terveyskeskukseen
– välittömässä yhteydensaannissa terveyskeskukseen ei isoja ongelmia,
– hammashoitolassa välitön onnistuu kohtuullisesti, toiminnan kytkeytyminen kiinteästi muuhun vastaanottotoimintaan käytännön hankaluus
ajanvaraustoiminnassa
2. Hoidon tarpeen arviointi kolmen arkipäivän sisällä yhteydenotosta
– terveyskeskuksessa ja hammashoitolassa ei ongelmia, kiireellisen hoidon arvio kyetään tekemään tavoiteajassa

3. Ei kiireellisen hoidon tarjoaminen säädetyssä määräajassa
– terveyskeskuksessa ei kiireellinen hoitoon pääsee keskimäärin kahdenneljän viikon kuluessa, ensikäynti ei kiireellisessä ajanvarauksessa vaihtelee 1 vuorokautta – kuusi viikkoa välillä asian luonteen mukaan
– psykiatrisen hoidon suhteen jonotilanne, psykiatrian erityistyöntekijälle hoitoon pääsee arvion jälkeen neljän-kuuden viikon sisällä, toiminnassa jono muodostumaa ja yksikköön ollaan palkkaamassa lisätyövoimaa (hakuaika sijaisuuteen päättyy 11.9.17), psykologi kapasiteetti nyt hyvä kaksi täysiaikaista työntekijää
– hammashoitolassa ei kiireellisen hoidon jono on noin kaksi kuukautta
B. ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

– kunta ostaa erikoissairaanhoitopalvelut Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriltä, joka julkaisee omilla sivuillaan tietoa kiireettömän
hoidon toteutumisesta (www.ppshp.fi)
– 31.7.2017 erikoissairaanhoidossa hoidon tarpeen arviointia odottavia muhoslaisia oli 161, joista peräti 26 oli odottanut yli kolme kuukautta,
vastaavasti hoitoa odottavia oli 209, joista kaksi oli odottanut yli kuusi kuukautta

Lisätiedot: johtava lääkäri Esko Haapamäki, puhelin 044 497 0227

Tätä tiedote on päivitetty viimeksi 5.9.2017
Muhoksen kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta