Mielenterveyspalvelut

Psykologit

Katja Jussila
puh. 044 497 0114

Julia Heikkilä
puh. 044 497 0210

Psykologien päävastuualue lapset ja nuoret.
Aikaa voi varata mm. tunne-elämän vaikeuksiin, käytöshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa.

Psyk. sairaanhoitaja
Margit Alakylmänen
puh. 044 4970 211

Psyk. sairaanhoitaja
Kirsi Kukkonen
puh. 044 4970 213

Psyk. sairaanhoitaja
Suvi Alatalo
puh. 044 4970 212

Psyk. sairaanhoitaja
Anne Korhonen
puh. 044 4970 188

 

 

 

Hoitajien työ painottuu aikuisten elämänkriisien ja mielenterveysvaikeuksien tukea antavaan keskusteluhoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin sekä toiminnallisten ryhmien suunnitteluun ja ohjaukseen päivätoimintakeskus Viherlaaksossa.

yhteislogo

www.mielenterveystalo.fi

www.nuortenmielenterveystalo.fi