Mielenterveyspalvelut

Psykologit

Katja Jussila
puh. 044 497 0114

Julia Heikkilä
puh. 044 497 0210

Psykologien päävastuualue lapset ja nuoret.
Aikaa voi varata mm. tunne-elämän vaikeuksiin, käytöshäiriöihin ja oppimisvaikeuksiin liittyvissä asioissa.

Psyk. sairaanhoitaja
Margit Alakylmänen
puh. 044 4970 211

Psyk. sairaanhoitaja
Raimo Hannula
puh. 044 4970 213

Psyk. sairaanhoitaja
Suvi Välikangas
puh. 044 4970 212

Hoitajien työ painottuu aikuisten elämänkriisien ja mielenterveysvaikeuksien tukea antavaan keskusteluhoitoon ja hoidon tarpeen arviointiin sekä toiminnallisten ryhmien suunnitteluun ja ohjaukseen päivätoimintakeskus Viherlaaksossa.

yhteislogo

www.mielenterveystalo.fi

www.nuortenmielenterveystalo.fi