Perheoikeudelliset palvelut

Perheoikeudellisiin palveluihin kuuluvat isyysasiat, elatus-, huolto- ja tapaamissopimusasiat sekä selvityksen laatiminen tuomioistuimelle lasten huolto- ja tapaamisriidoissa.

Ajankohtaista

Elatustuki ja elatusapu ovat sidoksissa elinkustannusindeksiin, joka nousee 1.1.2017 alkaen 0,47 %. Elatusavun korotus koskee kaikkia voimassa olevia lapsen elatuksesta annetun lain nojalla vahvistettuja elatusapuja niiden vahvistamispäivämäärästä riippumatta. Elatusvelvollisen tulee maksaa 0,47 prosentilla korotettua elatusapua tammikuusta alkaen. Täysimääräinen elatustuki on 1.1.2017 alkaen 155,50 €/lapsi/kk. Kela muuttaa maksussa olevia elatustukia automaattisesti.

Palveluohjaus: Sosiaalityöntekijä tarjoaa eroa miettiville tai eronneille vanhemmille ohjauksellista neuvontaa. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse sosiaalityöntekijä Mervi Salmela p. 044-4970103.

Isyyden selvittäminen ja vahvistaminen. Jos lapsen isyyttä ei ole tunnustettu äitiysneuvolassa (tai lastenvalvojan luona) ennen lapsen syntymää, selvitetään lapsen isyys lastenvalvojan luona lapsen synnyttyä.

Lapsen huolto, asuminen ja tapaamiset. Eroavat vanhemmat voivat sopia lapsen elatuksesta, huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta. Lastenvalvoja auttaa asioiden selvittelyssä ja sopimuksen teossa.

Lapsen elatus. Vanhemmat vastaavat lapsen elatuksesta kykynsä mukaan. Jos vanhemmat eivät asu yhdessä, elatusapu voidaan vahvistaa sopimuksella lastenvalvojan luona tai tuomioistuimen päätöksellä.

Valvotut tapaamiset. Lapsen ja vanhemman tapaaminen voidaan perustellusta syystä määrätä tuetuksi tai valvotuksi.

Perheoikeudellisten palvelujen yhteystiedot:
Sosiaalityöntekijä/lastenvalvoja Mervi Salmela p. 044-4970103 (puhelinaika ma-pe klo 9-10).

Katso myös: Ero lapsiperheessä

Vanhemmuussuunnitelma