Vinkit ja linkit

Muhoksella olevaa toimintaa

Avoin varhaiskasvatustoiminta Ohjattua toimintaa alle kouluikäisille kotihoidossa oleville lapsille.
Esiopetus Kaikilla 6-vuotiailla on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen koulua edeltävänä vuonna.
Ev.lut. seurakunnan kerhotoiminta ja Muhoksen kunnan kerhotoiminta Kerhotoimintaa ala- ja yläkoulujen oppilaille.
Kirjasto Kirjastossa järjestetään satutunteja ja muita tapahtumia lapsille.
Koululaisten iltapäivätoiminta Toimintaa järjestetään koulupäivinä 1. ja 2. luokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille.
Kouluterveydenhuolto Tietoa kouluterveydenhoitajan vastaanotosta
Kuraattori
Leikkipuistot Tietoa leikkipaikoista
Liikennepuisto Perheiden suosittu kesäretkikohde, jossa opetellaan turvallista liikennekäyttäytymistä polkuautoilla tai jalankulkijoina liikkuen.
Liikuntaa lapsille ja perheille
Mielenterveyspalvelut lapsille ja nuorille Tietoa lasten ja nuorten mielenterveyspalveluista sekä mielenterveyspäivystyksen yhteystiedot.
Neuvolapalvelut Tietoa lasten- ja äitiysneuvoloiden palveluista.
Nuorisotilat
Puheterapia Alle kouluikäisten lasten puheen- ja kielenkehityksen tutkimista ja kuntoutusta.
Päivähoito Tietoa varhaiskasvatuksesta ja päiväkodeista sekä perhepäivähoidosta.
http://muhos.pelastakaalapset.fi/
http://muhos.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/

Muhoksen kunnalla on myös oma virallinen facebook-sivunsa, josta löytyy ajankohtaisia asioita, tapahtumia ja tietoa kunnan toiminnasta. Tervetuloa tykkäämään!

Muut

Vauvan kanssa kotona
Tietoa vastasyntyneen puhtaudesta (video/OYS)
Lastenneuvolakäsikirja (THL)
Lapsen kasvu ja kehitys (MLL)
Kansaneläkelaitos: lapsiperheille
STM: Lapsiperheiden taloudelliset tuet
Lapsiasiavaltuutettu
Lapsiasiavaltuutetun lasten sivut
Mannerheimin lastensuojeluliitto
Makupalat: Suomalaisia lastensivuja
Keskosvanhempien yhdistys Kevyt
MLL: Lasten ja nuorten puhelin ja netti
MLL toimintakalenteri
Traumaterapiakeskus
Pelastakaa Lapset ry
Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Oulun Tyttöjen Talo
Ensi- ja turvakotien liitto
Perheasiain neuvottelukeskus
Rikosuhripäivystys
Väestöliitto
Nuorten turvatalo
Pelastakaa lapset: Help.some
THL Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE)

Välineitä lasten kanssa toimimiseen

http://www.mll.fi/vanhempainnetti/kattapidempaa/tyokirjat/

https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja/tyomenetelmat-ja-valineet/tyovalineet:

• Aikajanoja
• Itsenäistyvän nuoren roolikartta
• Itsenäisen elämän ABC – Umbrella
• Kysymystyyppejä
• Parisuhteen roolikartta
• Pesäpuu ry: lapsilähtöisen työskentelyn välineet
• Piirtäminen
• Rooliharjoitukset
• Sukupuu
• Taidelähtöiset menetelmät
• Vanhemmuuden roolikartta
• Vanhemmuuden roolikartta maahanmuuttajille
• Voikukkia -vertaistuki
• Verkostokartta
• Vuorovaikutusleikki

Jumpat ja Tanssi

Muhoksen Naisvoimistelijat ry
Tanssin Tahti

Juoksu, suunnistus, hiihto

Laitasaaren Veto

Pesäpallo

Muhoksen Pallo-Salamat

Paini

Muhoksen Voitto

Jalkapallo

Ponkilan Pantterit

Taekwondo

Taekwon-Do akatemia

Liikuntakeskukset

Liikuntakeskus Laiffi
Tähtiareenan kuntosali

Partio

Muhoksen Metsänkävijät ry