Lapsiperheiden palvelut

Perhetyö on lapsiperheen auttamista ja tukemista arjessa selviytymiseksi. Tarjottava perhetyön muoto on ns. ennaltaehkäisevää perhetyötä. Perhetyö sijoittuu pääsääntöisesti klo 8.00-16.00 välille. Työskentely on tavoitteellista, suunnitelmallista sekä määräaikaan rajattua. Lähtökohtana on perheen omat voimavarat ja niiden hyödyntäminen. Tavoitteena on keskustella, ohjata ja yhdessä tehden edistää perheen arjessa selviytymistä ja hyvinvointia. Perhetyötä sitoo vaitiolovelvollisuus perheen asioista. Perhetyön tavoitteet, keinot ja kesto sovitaan yhdessä perheen kanssa aloitusneuvottelussa.

Missä tilanteissa perhetyö voi olla tarpeen

 • muutokset perheen elämäntilanteessa
 • sairaus tai kriisi perheessä
 • erityishoitoa tarvitseva vauva esim. koliikki
 • perheen väsymys/uupumus
 • vanhemmille aikaa esim. lääkäriaika, muu asiointi

Miten perhetyö voi auttaa

 • tukea vanhemmuudessa, lastenhoidossa ja kasvatuksessa
 • vanhemmille aikaa esim. lääkäriaika, muu asiointi
 • tukea perheen arjessa esim. ruuanlaitto, yleissiisteys

Yhteydenotot:

 • suoraan perhetyöhön
 • oman alueen terveydenhoitajan kautta
 • mielenterveystoimiston kautta

Perhetyön hinnat:

alle 2 h 9,30 €
2 – 4 h 15,20 €

Yhteystiedot:

Lapsiperheiden kotipalvelu, palvelutarvearviot Mervi Salmela p. 044 4970 103
(puhelinaika ma-pe klo 9-10)

Hoitaja Tiina Kivikari p. 044 4970 111
Hoitaja Hilkka Mikkonen p. 044 4970 110
Hoitaja Heidi Siira p. 044 4970 263